.
.
 
 
 
     

 

 

    

.
.
.
.
   
     

.
.
.
.
        

.
.
.
.
  . ............

   

.
.
.
.
     

   


 
 
 
 
 
 


 
 
Terug naar Startpagina .
2021 Copyright Aquagids | Disclaimer | Contact | ..
 
 
.
.
 
 
 
Agressie bij zoetwatervissen


Agressie bij vissen is een veel voorkomend probleem met vaak ernstige gevolgen voor zowel de vissen als
de aquariaan.
Er zijn verschillende oorzaken bekend.
Enkele voorbeelden/oorzaken:

 

 


* Karakter eigenschap
* Broed-agressie
* Onderlinge agressie
* Territorium agressie
* Look a likes 
* Afmetingen
* Voedsel.
* Samenstelling ( medebewoners)
Karakter eigenschap

Van veel vissoorten is bekend dat agressie een van hun eigenschappen is.
Vaak wordt dit beperkt tot territoriaal gedrag maar kan ook agressie in het algemeen zijn.
Veel cichlide soorten hebben een van die agressie-types in hun eigenschappen zitten.
Indien men deze soorten houdt met vissen die dezelfde eigenschappen hebben en een aquarium die dit
toelaat kunnen we de schade die hierdoor wordt veroorzaakt tot een minimum beperken
( het kan niet voorkomen worden)

.
.
.
.
 
  Broed-agressie

  Broed-agressie of voorplantings-agressie is
  eigenlijk een karakter eigenschap.
  Broed-agressie houdt in dat de vis (koppel)
  tijdens de paai en broedperiode fanatieker is
  en soms zeer agressief kan zijn of worden,
  afhankelijk van het vissoort.
  De meeste vissoorten zijn dan geheel
  gefocust op het beschermen van hun eieren
  en/of jongbroed.
  Bij de meeste vissoorten blijft de agressie
  beperkt tot het verjagen van de
  vijand/indringer, ongeacht de grote van de
  vijand/indringer.
  Helaas zijn er ook drama's bekend dat een
  koppel (bijna) het hele aquarium als
  territorium beschouwde, met als gevolg
  medebewoners worden niet getolereerd.
 
Onderlinge agressie

Onderlinge agressie kan in een verschillende aanleidingen komen, onder andere.
* Koppelvorming uit een groep juveniels.
* Een van de twee uit een koppel ( vaak het mannetje) wil paren en de ander ( vaak het vrouwtje)niet.
* Een van de vissen wordt geslachtsrijp (mannen) en gaat andere mannen aanvallen en verjagen,  
   maar probeert vaak  met agressie vrouwen aan te zetten tot de paring.
.

.
.
.
.

Territorium agressie

Territorium agressie is eigenlijk een karakter
eigenschap.
En houd in dat de vis en/of koppel een territorium
zoekt in het aquarium en deze inneemt, eventueel
aanpast en reinigt.
Dit territorium zal verdedigt worden tegen alle
indringers.
Zowel grote als kleine indringers zijn niet welkom.
Deze agressie kan door de broed en paaitijd
versterkt worden ( zie broed-agressie)
.
 
Look a likes

Look a likes betekent dat er een vis is die op de specifieke vissoort lijkt, niet alleen de kleurvorming maar
ook de kleursamenstelling kan hiervoor belangrijk zijn.
Let op de volgende kenmerken
* Kleursamenstelling. ( B.V. beiden vissoorten blauw van kleur met een lichte rugvin)
* Kleurvorming ( B.V. beiden vissoorten bij de kop donker van kleur en bij de staart licht van kleur)
* Lichaamsvorm ( torpedo-achtig, rond, ovaal, spitse kop enz.)
* Vinnen ( grote vinnen, kleine vinnen, lierstaart, enz.).

.
.
.
.
 
  Afmetingen

  Met afmetingen worden twee punten bedoelt

  * Let op hoe groot de vissen zijn en worden
     en plaats deze niet in een (te) klein
     aquarium.
     Vissen houden in een (te) klein aquarium
     zal agressie uitlokken met alle gevolgen
     vandien.
  * Plaats geen grote en kleine vissen bij
     elkaar die niet bij elkaar kunnen.

    Grote vissen eten vaak kleine visjes.
.


Voedsel

Zoals ook bij afmetingen wordt aangegeven eten grote vissen vaak kleine visjes
maar ook vissen met voedselwoede moeten we niet plaatsen bij schuwe of langzaam etende vissen.
Een voorbeeld: een vis met voedselwoede kan een vis zijn die erg hyperactief wordt als er gevoerd wordt en
pas uit deze fase komt als er niets meer te eten is.
Voedsel specialisten
Ook moet men rekening houden met wat de vis eet, sommige vissoorten eten alleen plantaardig voedsel
( algen of planten enz.) of juist alleen levend voer of nog specialistische bijvoorbeeld alleen slakken.

.
.
.
.

Samenstelling

Samenstelling van aquariumbewoners is eigenlijk een
mix van alle boven genoemde mogelijkheden.
Om agressie onderling zo min mogelijk voor te laten komen
moeten we rekening met het volgende houden.
* Karakter eigenschap
* Broed-agressie
* Onderlinge agressie
* Territorium agressie
* Look a likes 
* Medebewoners (Samenstelling )
* Afmetingen
* Voedsel.
 


Ook als we met alles rekening denken gehouden te hebben is er
altijd nog de mogelijkheid dat de vis zich hier niet aan houdt en
zijn eigen instinct volgt.
We bedoelen dat het niet altijd is uit te sluiten maar wel tot een minimum is te beperken.
Bij plaatsing van schaaldieren met name van krabben en kreeften moeten we rekening houden met de mogelijkheid van agressie van deze schaaldieren maar ook naar deze schaaldieren toe.
.