....



















Osmose apparaat.


Uitleg en werking van een osmose apparaat inclusief diverse voor en na filtersunits

Een osmose apparaat werkt met het principe van omgekeerde osmose,
waarbij water onder druk (van de waterleiding) door een (half doorlatend) membraan wordt geperst.
Welke enkel de zuivere watermoleculen kan door laten, mede daardoor de opgeloste en niet opgeloste deeltjes
die geen watermoleculen zijn eruit filtert.
     

*  Membranen
*  Levensduur membraan
*  Sediment filter
*  Koolfilter
*  Nitraat filter
*  Silica filter (silicaat)
*  Boosterpomp
*  Stromingsbegrenzer
*  Element Reductie


     

Bijna alle membranen  bevaten een doorlatings vermogen van slechts  0,001 micron.
Aangezien de meeste moleculen van ongewenste stoffen cq deeltjes groter zijn dan 0,001 micron is het praktisch
onmogelijk om er doorheen te komen.
Zuiver (Osmose) water (watermoleculen) zijn kleiner dan 0,001 micron en zal door het membraan heen gaan.
De meeste membranen zijn een TFC (Thin Film Composite) membraam.
Uiteindelijk houdt het membraan ongeveer 95% van alle ongewenste stoffen cq deeltjes tegen.
Zie element reductie

De naam osmose apparaat  is een andere benaming voor RO apparaat (Reverse Osmosis) of osmose filter
genoemd .
Het water wat op deze manier verkregen wordt is zeer zuiver water.
Welke is ontdaan van zeer veel opgeloste en onopgeloste deeltje in onze leidingwater.
De osmose apparaten functioneren goed op de waterdruk van de waterleidingen mede hierdoor is de kostprijs
van osmose water laag is. 
De (slechte) kwaliteit van uw leidingwater is met name te danken aan de aanwezigheid van (zware) metalen,
kiezelalgen en schoonmaakmiddelen om het leidingwater drinkbaar te maken en te zuiveren.
Dat we deze ongewenste stoffen cq deeltjes niet in het aquarium willen hebben is vanzelfsprekend.
Dit geldt voor zowel zoetwater aquariums als zoutwater aquariums.
Echter hoe krijgen we deze stoffen cq deeltjes uit het (leiding) water ?
Een osmose apparaat is hiervoor een van de oplossingen.
Echter heeft een osmose apparaat ook een nadeel het haalt ook de goede stoffen eruit maar deze kunnen we
simpel aanvullen door een mengsel te gebruiken van gefilterd (over alleen een sediment en koolfilter)
leidingwater en osmosewater te gebruiken de ideale verhouding is afhankelijk van de kwaliteit van het
leidingwater.
Hard water met een hoge ph,gh en kh waarde zal het osmose water in verhouding meer zijn.
Zacht water met een lage ph,gh en kh zal het leidingwater in verhouding meer zijn.
     

Levensduur van het membraan

De Levensduur van een membraan is afhankelijk van
de kwaliteit van het leidingwater en het gebruik van
het osmose apparaat.
Het beste is het om het schone (osmose) water
middels een geleidbaarheidsmeter te testen.
Een nieuw membraan levert water op met een
geleidbaarheid van circa 15 micro siemens.
Verkeerd gebruik van het membraan zorgt ervoor
dat het membraan sneller zal slijten.
(b.v. Door het droog wegzetten)
Zorg er dan ook altijd voor dat het complete osmose
apparaat vanaf het eerste gebruik niet meer droog
komt te staan.


     

Sediment filter

Het sediment filter is een filter eenheid dat is bedoeld om zoveel mogelijk onopgeloste deeltjes tegen te houden.
Door het leiding water eerst door het sedimentfilter te laten gaan bescherm je het membraan .
Deze zal hier door minder snel slijten. (verstopt gaan zitten)
Het is verstandig om een sedimentfilter eens per jaar te vervangen.
Het sedimentfilter bevindt zich altijd voor het koolfilter en voor het osmosemembraan.
Een andere naam voor sediment is bezinksel en zijn vaak overblijfselen van het waterzuiverings systeem.
(een minder fijne zuivering als een osmose apparaat)
     

Koolfilter

Het koolfilter is een filter eenheid gevuld met actieve
kool en verwijderd o.a. kleurstoffen, chloor, geurtjes en
diverse andere vervuilingen uit het leidingwater.
Het is verstandig om een koolfilter eens per jaar te
vervangen.
Indien u gechlorineerd leidingwater heeft is een
koolfilter noodzakelijk om dit eruit te filteren.
Uw waterleidingbedrijf kan u hier meer informatie over
geven.
Een koolfilter bevindt zich altijd voor het membraan en
na het sedimentfilter.
     

Nitraatfilter.

Het nitraatfilter is een filter eenheid gevuld met nitraat absorberende substantie (korrels).
Een nitraatfilter kan bij een osmose apparaat worden geplaatst en verwijderd alle (eventueel) resterende
nitraat (NO3) uit het osmosewater.
Het nitraat filter wordt na het membraan geplaatst en voor het silicaatfilter (indien aanwezig).
De precieze levensduur van een nitraatfilter is sterk afhankelijk is van de hoeveelheid nitraat er in het leidingwater
zit en in het osmosewater achter is gebleven.
Een nitraat filter wordt aangeraden als er in het verse osmose water nitraat wordt gemeten.
Een nitraat filter is het het beste om deze jaarlijks te vervangen of als men weer nitraat meet in het osmosewater.
Test het osmosewater na het nitraatfilter.
     

Het silicaatfilter

Het silicaatfilter verwijdert kiezelzuren uit het leidingwater. Dankzij het silicaatfilter zal het osmosewater nog
zuiverder worden, zo zuiver dat het microsiemens
gehalte lager wordt en kan het soms niet meer
meetbaar zijn.
Het silicaatfilter wordt na het membraan geplaatst.
Gebruikt u een nitraatfilter dan wordt het silicaatfilter
erna geplaatst.
De precieze levensduur van het silicaatfilter is sterk
afhankelijk is van de hoeveelheid kiezelzuren het
leidingwater aanwezig is.
Het silicaatfilter dient minimaal 1x per jaar vervangen
te worden.
     

De boosterpomp

Osmose apparaten functioneren beter bij een hoge werkdruk (Waterdruk).
Wanneer kan je een  boosterpomp gebruiken, als je de opbrengst wilt verhogen
(meer osmose water minder afvalwater)
Hierdoor optimaliseer je de filtering of als de waterdruk bij u thuis te laag is.
Met de boosterpomp is de opbrengst te optimaliseren, de waterkwaliteit van het gezuiverde water zal hier niet
onder leiden eerder toenemen.
Het membraan van een osmoseapparaat levert namelijk de beste prestaties onder hoge druk.
     

Stroomingbegrenser

De stromingsbegrenzer is een (standaard) toegevoegd
apparaatje, deze is aangesloten op de slang van het
afvalwater en zorgt er automatisch voor dat de
verhouding cq tegendruk tussen het gezuiverd water en
afvalwater de juiste is en blijft.
Waardoor U zult zo optimaal kan profiteren van de hoge
waterkwaliteit en de levensduur van het membraan.

Er zijn interne stromingsbegrenzers en externe
stromingsbegrenzers, regelbare stromingsbegrenzers
en vaste stromingsbegrenzers.
Een vaste externe stromingsbegrenzers is het meest
voorkomende type.
     

Element

Arseen
Lood
Cadmium
Caesium
Calsium
Chloride
Chroom
IJzer
Koper

Reductie (vermindering)

90 tot 96 %
96 tot 98 %
96 tot 98 %
97 tot 98 %
97 tot 98 %
85 tot 95 %
96 tot 98 %
94 tot 98 %
98 tot 99 %

Element

Magnesium
Natrium
Nitraat
Phosphaat
Kwikzilver
Sillicaat
Sulfaat
Pesticiden
Totale hardheid

Reductie (vermindering)

96 tot 98 %
88 tot 94 %
75 tot 95 %
96 tot 98 %
95 tot 98 %
80 tot 92 %
96 tot 99 %
96 tot 98 %
95 tot 99 %
     
Deze tabel is een indicatie van wat een gemiddeld osmose apparaat uit uw leidingwater kan halen.
Maar veel is afhankelijk van de waterkwaliteit van uw leidingwater, Kwaliteit van uw osmose-apparaat, temperatuur
van uw leidingwater en de druk in uw leidingen.( druk houdt in hoeveelheid bar in uw leidingen)
Voor de de exacte reductie is de opgave van zowel de fabrikant en uw waterleverancier nodig.
     

Het voorkomen van het droog komen te staan van het
osmose apparaat is vrij eenvoudig op te lossen er zijn
speciale kraantjes voor verkrijgbaar die op de uitstroom
slangetjes worden aangesloten of je je laat de instroming
slang op de kraan zitten en de twee uitstromings slangetjes
verbind je samen d.m.v. een luchtslangetje.

Klik op de foto's voor de vergrotingen > > > >














 
 
 
.
 

 





 































  





































.

























































































































































Voor meer informatie kunt u ons altijd mailen ( klik hier )
 
 
Terug naar Startpagina   .
2021 Copyright Aquagids | Disclaimer | Contact | ..
membraan osmoseapparaat
membraan osmoseapparaat
sedimentfilter stromingsbegrenzer
sedimentfilter stromingsbegrenzer