.
 

 

 

 
 


.


Voor meer informatie kunt u ons altijd mailen ( klik hier )
 
 
Terug naar Startpagina   .
© 2021 Copyright Aquagids | Disclaimer | Contact | ..
....Voortplantingsmethodes.


Voor Vissen zijn er een aantal manieren om zich te kunnen voortplanten.
Simpel gezegt om jongen te krijgen of om hun voortbestaan te realiseren.

Hieronder een korte uitleg van diverse voortplantings methodes.
Buiten de natuurlijke Voortplantingsmethodes die we hier bespreken
gebruiken bijvoorbeeld koikwekers een onnatuurlijke methode het zogenaamde afstrijken of melken van de vissen.
..
                         

*  Bodemleggers
*  Buidelbroeders
*  Eierlevendbarend
*  Holenbroeders 
*  Koekoeksmethode
*  Levendbarende
*  Muilbroeders
*  Schuimnestbouwers
*  Substraatbroeders
*  Vrijleggers

..
       
 
Bodemleggers

Bodemleggers leven van oorsprong in poelen en kleine plassen die vaak in de zomerperiode of te wel het
droogseizoen geheel opdrogen.
Dit meesterwerk is geniaal maar vrij wreed.
Als de de temperatuur van het water in de poel begint te stijgen begint het paarseizoen.
De eieren worden zo diep mogelijk in de modder afgezet.
Door de zomerse temperatuur droogt de plas uit.
Onder de droge aardkorst blijven de eieren vochtig en bewaard.
 
Als het regenseizoen weer begint vult de plas zich weer
met regenwater en worden de microorganismen als
eerste weer actief, deze zijn zeer geschikt als voedsel
voor de pas uitgekomen eieren.
Ook de insecten (larve) zullen weer massaal aanwezig
zijn dus voedsel volop voor de jonge visjes deze zullen
door het aanwezige voer snel groeien.
Als er na een korte tijd weer de zomer of de
droogperiodeaanbreekt begint de cyclus van vooraf aan.
Door deze manier van voortplanten (overleven) zorgen
de vissen wel voor het voortbestaan van hun soort.

Het wrede aan deze manier is de volwassen vissen in
de plas en of poel een onplezierige dood te gemoed
gaan.
Ze sterven door uitdroging van hun leefomgeving.

Vanwege hun korte levensloop worden ze ook wel
seizoensvissen of killivisjes genoemd.

Enkele voorbeelden :
Aphyosemion Gardneri, Aphyosemion ocellatum
Aphyosemion arnoldi, Cynolebias boitonei
Cynolebias whitei,Nothobranchius rubripinnis
Nothobranchius symoensi,Nothobranchius kafuensis
..
       

Buidelbroeders

In de zoetwatercatergorie is deze voortplantings
methode voorbehouden aan de zoetwaternaalden
Bij de buidelbroeders is het vaak de man die de eieren
uitbroed in zijn buidel.
Dit is een broedzak dat zit bij de zoetwaternaalden op
een gedeelte van de staart.
Vrouwtje legt eieren op een gedeelte van de
mannelijke romp
of staart en de man plaats deze in zijn buidel.
Deze verzorgt de eieren tot ze uitkomen en losgelaten
kunnen worden.
Na het los laten is er geen broedzorg meer.

Enkele voorbeelden
Doryichthys martensii  Zoetwaternaald
Microphis Brachyurus   Zoetwaternaald
Doryichthys boaja - Langsnuit zoetwaternaald

Extra informatie diverse van de bekende
zoetwaternaalden zijn eigenlijk brakwatervissen.
..
                               

Eierlevendbarend 

Eierlevendbarende vissen leggen geen eieren, maar
de eieren worden inwendig bij het vrouwtje bevrucht
en uitgebroed.
Het mannetje beschikt hiervoor over een uitwendig
geslachtsorgaan, genaamd gonopodium,
Van sommige vissoorten is vrouwtje het in staat het
zaad te bewaren en of niet in één keer te gebruiken
maar er later weer eitjes in haar lichaam me te
bevruchten echter dan zonder verdere "hulp" van
een mannetje.
De bevruchte eitjes komen na de ontwikkeling in het
vrouwenlichaam uit en de jongen worden daarna
levend geboren.
Alle voedsel is al vooraf aan het eitje meegegeven
Als je tijdens de bevalling goed kijkt kan je soms zien
dat er eerst een eitje komt, dat vrijwel direct open
springt en een  jong te voorschijn komt.
Het lijkt alsof de eieren uit komen op het moment dat
het eitje in aanraking komt met het water tijdens de
geboorte.

Enkele bekende voorbeelden :
Dermogenys Pusillus   halfsnavelbek
Xiphophorus maculatus  platy
Xiphoporus helleri  zwaarddrager
Poecilia reticulata  gup

Enkele onbekende voorbeelden :
Limia Nigrofasciata  Zwartbandtandkarper
Poecilia wingei   endlergup
Belonesox belizanus

Sommige haaien zijn ook een eierlevendbarend waar
onder de witte haai.
De witte haai produceert wel eitjes, maar deze komen
voor de bevalling uit en de jongen groeien nog een tijd
door in het lichaam van hun moeder voor ze geboren
worden.
..
       

Holenbroeders


Dit zijn de vissen die hun eieren afzetten in holletjes
o.a. tussen de stenen, kienhout, bloempotjes,
halve kokosnoten,
Hole decoratie, enzovoort.
Holenbroeders hebben (bijna) altijd broedzorg, vaak
gebeurd dit door beiden ouders.
Alle voedsel is al vooraf aan het eitje meegegeven
Broedzorg betekend dat de ouders zowel de eieren
als de jongen beschermen en opvoeden, tijdens de
broedperiode zijn de ouders fanatieker tegen hun
medebewoner als buiten deze periode.
De eitjes worden streng bewaakt en iedereen die in
hun omgeving komt wordt verjaagd.
Terwijl de ene ouder de wacht houd, verzorgd de
ander het legsel.
Dit gedrag is zowel tegen andere van hun eigen
soort als tegen andere vissoorten.

Holenbroeders worden ook wel overdekte substraatbroeders genoemd.
Enkele bekende voorbeelden :
Pelvicachromis pulcher   Kersenbuikcichlide
Neolamprologus Brevis.  Slakkenhuisbewoners
Neolamprologus Brichardi     Prinses van Burundi.
Apistogramma agassizi - Gele dwergcichlide

Enkele minder bekende voorbeelden :
Teleocichla cinderella, Cryptoheros nanoluteus,
Otocinclus vittatus
..
       

koekoeks methode

De koekoeks methode wordt gebruikt door de
Synodontis Multipunctatus (koekoeksmeerval)
Tijdens de eierafzetting van een muilbroeder
zet de koekoeksmeerval ook eieren af vlak voor de
neus van de muilbroeder deze ziet het als haar eitje
en neemt deze in haar muil. (mond)
De eieren van de Synodontis Multipunctatus komen
eerder uit dan de eieren van de muilbroeder en de
juveniel zal de andere eieren gebruiken als voedsel

Extra informatie
Of er nog andere vissoorten gebruik maakt van deze
voortplantingsmethode is ons niet bekend.
..
       

Levendbarend

Vissen die levendbarend zijn is het net als bij mensen
de bevruchting vindt plaats inwendig bij de vrouwen en deze zullen na hun draagperiode levend de jongen
geboren worden.
Het grootste verschil met eierlevendbarende vissen is
dan levendbarende vissen gebruik maken van
embryo's, die rechtstreeks aan hun moeders lichaam verbonden zijn en hierdoor de voeding en zuurstof
krijgen en afvalstoffen terug aan het moeder geven.
Voor elke voortplanting vindt er een paring plaats
ook wel worp genoemd                 
Enkele soorten die echt levenbarend zijn:
                                
Ameca splendens   hooglandtandkarper.
Gambusia affinisi of muskietenvisje
Xenotoca variata    hooglandkarper,
Xenotaenia resolanae
Xenotoca eiseni, tandkarper
..
       

Muilbroeders

Muilbroeders zijn de vissen die hun eieren na het
afzetten direct opvangen en in hun mond uitbroeden
Meestal heeft het vrouwtje deze taak (moedermuilbroeders), Bij enkele soorten mannetje
(vadermuilbroeders), soms doen beide partners het
(oudermuilbroeders).ook wel Biparentale
muilbroeder genoemd.
Over het algemeen hebben muilbroeders ook
broedzorg nadat de eieren zijn uit gekomen.
De jongen verblijven nog een periode in de muil van
een van de ouders.
Na het uitspugen/ loslaten van de jongen zijn er zelfs
soorten die verder gaan met broedzorg cq
beschermen van hun kroost.

Enkele bekende voorbeelden :
Osteoglossum ferreira    zwarte arowana,
Osteoglossum bicirrhossum Zilveren Arowana
Alle Tropheus soortenuit het tanganjikameer,
Alle Labidochromis soorten en  Aulonocarasoorten
uit het Malawimeer

Enkele minder bekende voorbeelden :        
Pseudocrenilabrus multicolor - kleine muilbroeder
Chocoladegoerami, Sphaerichthys osphromenoides
Betta macrostoma

Foto boven man Aulonocara fire red
Foto onder vrouw Aulonocara fire red
..
       

Schuimnestbouwers

Schuimnestbouwers zijn meestal  labyrintvissen
Het mannetje maakt een schuim aan met behulp van speeksel en lucht en bevestigt dit net onder de
wateroppervlakte aan b.v. een plant drijfplanten.
Het nest licht praktisch altijd in de schaduw b.v.
onder een blad of tak.
Het mannetje lokt het gewillige vrouwtje naar het
schuimnest
tijdens het paringritueel worden de eieren afgezet .
Het mannetje vangt de eieren op en spuugt deze in
het schuimnest.
De mannen doe van af dit moment het broedzorg en
het vrouwtje wordt verdreven.
Het schuim van een schuimnestbouwer is zon en bacteriewerend

Enkele bekende soorten:
Betta splendens,
Trichogaster microlepis zilver goerami
Colisa lalia   Dwerg goerami
Macropodus concolor  Zwarte paradijsvis
..
       

Substraatbroeders klaar

Dit zijn de vissen die hun eieren afzetten in op platen
stenen of grotere bladeren maar ook tegen decoratie
zetten ze hun eieren af,
Substraatbroeders hebben (bijna) altijd broedzorg,
vaak gebeurd dit door beiden ouders.
Alle voedsel is al vooraf aan het eitje meegegeven.
Broedzorg betekend dat de ouders zowel de eieren
als de jongen beschermen en opvoeden, tijdens de
broedperiode zijn de ouders fanatieker tegen hun
medebewoner als buiten deze periode.
De eitjes worden streng bewaakt en iedereen die in
hun omgeving komt wordt verjaagd.
Terwijl de ene ouder de wacht houd, verzorgd de
ander het legsel door te poetsen en te waaieren
(watercirculatie)
Dit gedrag is zowel tegen andere van hun eigen
soort als tegen andere vissoorten.

Enkele bekende voorbeelden :
Pterophyllum scalare  Maanvissen
Symphysodon aequafasciatus  Discus,
Aequidens Thayeri.
Astronotus ocellatus   Pauwoog cichlide
Mikrogeophagus ramirezi  Anttene baarsje
..                                      
       Vrijleggers


De vrijleggers zijn de grootste groep van een
voortplantings methode en er zijn verschillende
gradaties.
Zo zijn er vissoorten die overal op en tegen aan hun
eieren afzetten maar ook die zeer zorgvuldig hun
plaats uitzoeken.
Enkele hebben zelf broedzorg meestal tot de eieren
uitgekomen zijn.
Omdat van de vrijleggers percentagegewijs
(in de natuur) maar weinig jongen volwassen worden
zijn de nesten vaak erg groot,
afhankelijk van het soort kan dit oplopen tot enkele
honderden eieren per afzetperiode.

De grootste uitslover of de slimste van deze categorie
is de spatzalm.
Het mannetje kiest een perfecte plaats net boven het
wateroppervlakte.
Bijvoorkeur een tak of een geschikt blad en doet
enkele testsprongen cq afzettingen.
Dan springt het koppeltje samen boven het
wateroppervlakt uit op de gekozen plaats.
Hieraan blijven ze net lang genoeg aan kleven om te
kunnen afzetten.
Het wijfje plaatst zeer vlug een geleiachtige eenheid
met circa tien eitjes, die onmiddellijk door het
mannetje worden bevrucht.
Dit gaat door tot de eieren op zijn.
Vermoeid maar voldaan stopt de eierafzeting
Het mannetje spat circa om de twintig minuten water
tegen het eieren aan die nog steeds boven het
wateroppervlakte hangen.
Dit doet hij met een verlengde deel van zijn staartvin.
Dit herhaalt het mannetje tot de eieren zijn
uitgekomen en in het water vallen.
Dit is dan ook meteen het einde van de broedzorg
voor de spatzalm of te wel Copella arnoldi

Enkele bekendste soorten
Brachydanio rerio   Zebra danio
Tanichthys albonubes   Chinese danio
Rasbora hetromorpha  kegelvlek barbeel
Barbus pentazona    Vijfstreepbarbeel
Corydoras aneus   Pantsermeerval aneus
Paracheirodon axelrodi   Kardinaaltetra

Enkele onbekende soorten:
Copella arnoldi  spatzalm
Corydoras davidsandsi  Pantsermeerval davidsandsi
..
     

Wilt u ons helpen en beschikt u over eigen foto's van de afzetting of heeft een een mooi eigen artikel over de kweek van
een vissoort en die mogen wij gebruiken dan vernemen wij graag iets van u.