.
.
.
..
 

 
Aquagids zoetwater woordenboek.
..
.
  
A
 

Aarsvin

De aarsvin is de vin die zeer dicht bij de anus van de vis zit.

Aerobe-bacteriŽn

BacteriŽn die leven op/van zuurstof en zijn een onderdeel van het
waterzuiveringsproces.
En helpen bij de afbraak van o.a. afvalstoffen, nitraat, nitriet enz.

Achterwand

De achterwand word in het aquarium gekit en geeft een effect of reliŽf weer.
(b.v. rotsen of boomstronk ).

Achtergrondplant

Achtergrondplant dit zijn de groot wordende plantensoorten die achteraan in het
aquarium geplaatst worden.

Actieve kool

Actieve kool wordt ook wel koolstof genoemd kan worden ingezet voor het reinigen
van water. ( niet alleen aquarium water)
Actieve kool is zeer geschikt om op een snelle manier het verwijderen van giftige
stoffen, medicijnen en ontkleuring van het water. 

Afdekruit

Afdekruit ook wel dekruiten genoemd is een ruit die bovenaan het aquarium tussen
het water en de  verlichting wordt geplaatst.
Dient tegen verdamping van het water, om de temperatuur van het  water constanter
te houden en springende vissen te beschermd door de afdekruit.

Affinnis

Gelijk aan.
Het soort lijkt veel op "origineel "soort met enkele kleine verschillen.
(b.v. Kleur of lengte vin) te weinig verschil om het een nieuw/ ander naam te geven
of soort te noemen.

Afhevelen.

Het (meestal met een tuinslang) afzuigen/overhevelen van water ten behoeve van
het waterverversen
Het verwijderen van afvalstoffen en andere ongewenste vuil van de bodem van
het aquarium

Afvalstoffen

Afvalstoffen zijn o.a.uitwerpselen van vissen, dode vissen, slakken, kreeften,
plantenresten en voedselresten.

Afzetten

Het moment dat de eieren het lichaam van het vrouwtje verlaten.
Hierna volgt de bevruchting door de man.

Afzetritme

Diverse vissoorten zetten hun eieren af met geregelde tussenpozen of bij bepaalde
omstandigheden.
Dit natuurlijke ritme kan in een aquarium door het creeŽn van bepaalde
omstandigheden worden doorbroken of gestimuleerd.
Wildvang vissen blijven vaak echter trouw aan hun natuurlijke gedrag.
Zo zetten veel pantsermeervallen (Corydoras-soorten) liever in onze wintertijd af,
dit kunnen we stimuleren door een flinke hoeveelheid water te verversen.

Alg

Dit is een groep vrij eenvoudige planten (algen) die in twee categorieŽn verdeelt
kan worden.
De goeden algen die vaak niet giftig zijn en gebruiken afvalstoffen en de slechte
algen die tot veel ergernis kan lijden bij alle aquarianen en giftig kunnen zijn
(blauwe alg).
Zoals zweefalgen en draadalgen Algen nemen ook nitraten, nitrieten en fosfaten
op als voedingsstof uit het water.

Algenbloei

Dit is een plotselinge en massale ontwikkeling van algen.
Vaak een draadalgen soort die met plakkerige groene draden.
Algenbloei is een natuurlijk verschijnsel, komt vaak in een onstabiel aquarium
milieu voor.

Algentablet

Een tablet (in pil vorm) van gedroogde plantaardig voedsel speciaal gemaakt voor
algenetende vissen (herbivoor) als aanvulling op het plantaardig dieet.
Voor de carnivore soorten zijn er speciale tabletten met vlees/vis erin verwerkt.

Amazone biotoop

Amazone biotoop is een zo goed mogelijke nabootsing van een stukje
amazonegebied.
Inclusief vissen, planten, waterwaardes en decoratiemateriaal.

Amazonegebied

Amazonegebied is een gebied in Zuid Amerika waar zeer veel dier en planten
soorten leven

Amazone-Rivier

Amazone-Rivier is een rivier in Zuid Amerika

Amfibisch

Zowel in het water als op het land kunnen leven.

Ammoniak

Ammoniak is giftig voor vissen en lagere dieren en ontstaat door
uitscheidingsproducten van vissen. (uitwerpselen en urine)
Een goed ingewerkt biologisch filter (met filtermateriaal), met levende kolonies
bacteriŽn, zet ammoniak om in nitriet en daarna in nitraat.
De afkorting van ammoniak is NH3,NH4 is de synoniem van ammoniak.
Ammoniak oplost in water noemen we ammoniakgas.

Ammoniakgas

Ammoniak opgelost is in het water noemen we ammoniakgas.
 
Amphidromous

Vissen die regelmatig migreren tussen zoet water en de zee (in beide richtingen),
in een bepaalde fase van hun leven maar niet voor het doel het paaien
Migraties moet cyclisch en voorspelbaar zijn.
 
Anadrome (vissoort)

Is een vissoort die vanuit zee de rivieren optrekt om te paaien
deze trek (migraties) is voorspelbaar en moet cyclisch zijn.
Voorbeelden zalmen (Salmo salar), steur, (Acipenser sturio)
driedoornige stekelbaars (Gasterosteus aculeatus)

Anaerobe-bacteriŽn

BacteriŽn die overleven zonder zuurstof (kunnen zelfs niet tegen zuurstof) en zijn
een onderdeel van het waterzuiveringsproces.
Anaerobe-bacteriŽn helpen bij de afbraak van o.a. afvalstoffen, nitraat nitriet enz.

Andropodium

Andropodium is een tot paringsorgaan geevalueerd aarsvin o.a bij  Goodeidae
soorten (hooglandtandkarpers) en Hemiramphidaesoorten.(halfsnavelbekken).

Armatuur

Een armatuur is een houder voor een of meerdere lampen, meerdere soorten
lampen per armatuur zijn mogelijk,combinatie van b.v. Hqi en t5 en of
nachverlichting met ledverlichting.

Artemia

Artemia is een klein pekelkreeftje dat goed gebruikt kan worden als levend voer
en als diepvriesvoer.

Aufwuchs

Aufwuchs is de algenlaag op levendsteen met diertjes/sponsjes.
Met aufwuchs wordt bedoeld de laag algen die onderwater groeit op levend
steen en de achterwand, tussen deze algen leven kleine kreeftjes en
microscopisch kleine diertjes.
In de natuur komen aufwuchs voornamelijk voor tot een diepte van 10 meter in
dit vanwege de grote hoeveelheid licht die de algen nodig hebben om te groeien.
Sommige vissoorten hebben zich gespecialiseerd in het eten en uitkamen van
deze algen.
o.a.Tropheus soorten uit het Tanganyika meer, de Mbuna's uit het Malawi meer
of de Pseudolithoxus-familie uit de Amazone-rivier.

Aquariaan

Een aquariaan is een persoon die zich bezig houdt met de aquariumhobby.
Meervoud is aquarianen.

Aquarioot

Een aquarioot is door de aquariumhobby totaal bevangen aquariumvissengek.
Heeft bijwijzen van spreken aquariumwater in zijn aderen i.p.v. bloed.

Aquarium

Een aquarium is een doorzichtige glazen of plastic bak waarin water zit waarin
o.a. vissen en garnalen enz. leven.

AziŽ biotoop

AziŽ biotoop is een zo goed mogelijke nabootsing van een stukje rivier of meer
uit AziŽ.Inclusief vissen, planten, waterwaardes en decoratiemateriaal.

   Terug naar boven
.
 
B

Bacteriestarter

Het inbrengen van een bacteriecultuur in een filter en/of zoetwateraquarium.
Belangrijk voor een opstartende aquarium en handig als Bacterie-onderhoud in
een bestand een aquarium.

Verkrijgbaar in vloeibare- of poedervorm.

Bacterivoor

Een Bacterivoor eet uitsluitend bacteriŽen.

Bacterriofaag

Hiermee worden virussen mee bedoeld / aangegeven die parasiteren
( meeliften of leven) op bacteriŽen.

Bak

Bak is een minder mooi woord voor een aquarium.
Vaak gebruikt als een volks benaming.

Ballast

Ballast is een andere benaming voor VSA( voorschakel apparaat)

Baltsgedrag

Baltsgedrag is het gedrag die vissen en diverse schaaldieren uitvoeren om
hun (toekomstige) partner over te halen om te tot paren.
Een andere benaming voor baltgedrag is Parings ritueel.

Basisch

Basisch wordt ook wel alkalisch genoemd, is de benaming van water dat
een pH-waarde heeft tussen de 7 en 14.
Ook wel Hard water genoemd.

Bellenteller

Een bellerteller is een zeer handig hulpmiddel om de hoeveelheid en snelheid
van de toevoegende koolzuurgas te meten.

Benthopelagisch

Benthopelagisch betekent dat de vis of schaaldier een bodembewoner is

Benthopelagische
                 levensstijl

Benthopelagische levensstijl de bewoner leeft grotendeels zo niet zijn
gehele leven in deze zone vaak zijn ze deels of geheel aangepast aan deze
levensstijl en worden ook wel bodembewoners genoemd.

Benthopelagische zone

Benthopelagische zone is de onderste laag in een aquarium, maar ook
de onderste laag van een meer of vijver.
Dit ligt vaak gelijk aan de bodem van het aquarium of meer.

Bethos

Bethos betekend bodembewonende ongewervelden.
( kreeftachtigen, schelpdieren en wormen)

Bevallingsbakje

Bevallingsbakje is vaak een Plastic bakje uitermate geschikt volgens de
fabrikant en verkopers en aquarianen voor levendbarende vissen om hun
jongen ter wereld te brengen.
Wordt veel gebruikt door startende aquarianen.

Bicarbonaat

Bicarbonaat is een chemische stof genaamd H2CO3.
Bicarbonaat wordt gebruikt in het aquarium door kalkwieren en
kalkskeletbouwers ( o.a. schelpen en slaken)
Uit carbonaat en waterstof ontstaat bicarbonaat en uit
bicarbonaat en waterstof (H+) ontstaat water (H20) en koolstofdioxide (C02)

Binnenfilter

Een binnenfilter is een filtersysteem die zich in het aquarium bevindt.
Het beste geschikt voor kleine aquariums
Of als (tijdelijke) extra filter(systeem)

Bioballen

Bioballen zijn een flitermedium met een sterk drijvendvermogen dat dankzij
hun ruwe oppervlakte geschikt is voor bacteriŽn om zich op te nestelen.

Bio-Co2

BioCo2 is een Co2 Installatie (vaak door de hobbyist zelf gemaakt), waar
door middel van gist, suiker en water CO2 wordt geproduceerd.

Biologisch evenwicht

Biologisch evenwicht is een evenwicht tussen de aquariumbewoners en
bacteriŽn.
De  aquariumbewoners produceren afvalstoffen waarvan de planten weer
leven.
De productie en gebruik verlopen ongeveer gelijk: evenwicht.

Bioloog

Bioloog is een veel gebruikte term voor een biologisch filter.
Door zeeaquarianen sump genoemd.

Biotoop

Biotoop is de natuurlijke leefomgeving van een vis en of planten.

Biotoopaquarium

Biotoopaquarium is een aquarium waarin gestreefd wordt naar een zo
goed mogelijke nabootsing van een bepaald gedeelte van de natuurlijke
omgeving
 
Biparentale (muilbroeder)

Hierbij nemen beide ouders deel aan de muilbroedzorg.
Het eerste deel van de broedperiode (eieren) wordt meestal alleen door de
vrouwtje gedaan.
Eenmaal uitgekomen krijgen de larven muilbroedzorg van de man of van
beide ouders.
Als de juvenielen te groot worden om door een muil verzorgt te worden is
het mogelijk dat beide ouders tegelijkertijd de muilzorg op zich nemen en
worden de larve en later de juvenielen verdeeld.

Bladerbiotoop

Bladerbiotoop is een biotoop waar de bodem in eerste instantie niet bestaat
uit zand of grind maar uit bladeren, zoals op sommige plaatsen in de
Amazonerivier (of een zijrivier)

Bladrozet

Een bladrozet is een kringvormige stand van de bladeren net boven de bodem.

Blauwe alg

Blauwe alg is een CyanobacteriŽn ook wel Blauwwieren genoemd zijn
eigenlijk bacteriŽn.
Deze blauwe alg is een zeer gevreesde en ongewenste bacteriele
besmetting vaak door een onbalans in het aquarium b.v. door te veel
afval stoffen.
          
Bodemlegger

Bodemlegger zijn vissoorten die hun eieren van nature in de bodemlaag
afzetten (vaak een turfachtige bodem), deze vorm van ei-afzetting zien we
meestal bij seizoensvissen (b.v. killivisjes).

Blister

Blister is een verpakkings-eenheid voor diepvriesvoer.

Brakwater

Brakwater is het watergebied dat tussen zoetwater en zoutwater in zit en komt
veel voor in kust gebieden.

Brakwater biotoop

Brakwater biotoop is speciaal ingericht met dieren en planten die van
oorsprong in brakwater leven.

Broedzorg

Broedzorg betekend de verzorgend en verdedigend gedrag van vissen en
schaaldieren gericht op de verzorging en bescherming van hun eieren
of nakomelingen.

Buitenfilter

Een buitenfilter is een extern filtersysteem waar de filtering buiten het
aquarium plaatsvindt. (potfilter of sump)
Meestal onder het of naast het aquarium geplaatst.

Terug naar boven 
.
 
C

C-nummers

C-nummers worden gebruikt bij corydorassoorten de reden dan men dit is gaan
doen is dat er heel erg veel soorten en ondersoorten zijn dan men besloten heeft
om ze te gaan nummeren met de C-nummers.
Vergelijkbaar met L-nummers van algeneters.

Calcium

Calcium is een zeer belangrijke natuurlijke voedingsstof voor de groei.
Wanneer deze voedingsstof ontbreekt of  te laag is zie je dit aan misvormingen,
slecht groeien van planten maar ook garnalen komen slecht uit hun
verschaling/verveling.

Camallanusworm

Camallanusworm is een inwendig parasiterende worm, die bij vissen uit de
aarsopening kan hangen.

Carbonaathardheid

Carbonaathardheid (tijdelijke hardheid ( kh)) ontstaat uit verbindingen van
magnesium en calcium met koolzuur (CO 2).
De Carbonaathardheid bindt zuren en voorkomt op die manier een
gevaarlijke daling van de PH waarde.
Deze plotselinge (snelle) ph daling is gevaarlijk voor de vissen, algen en
schaaldieren.

Carnivore
                 
Carnivore is een vleeseter/viseter.

Chloor

Chloor heeft een negatieve werking op de slijmhuid van vissen.
Chloor verminderd de afbraak van schadelijke stoffen in het filter omdat de
goede bacteriŽn die daarin zitten worden afgebroken door het chloor. 
Gelukkig komt tegenwoordig Chloor niet meer voor in onze leidingwater.

Cichliden

Cichliden bestaat uit de familie van baarsachtigen, waarin zeer veel verschillende
soorten zich bevinden van over de hele wereld.
Van klein tot groot,van kleurloos tot kleurrijk enz. alles zit in deze familie

CO2

CO2 is een andere benaming voor kooloxide en koolzuur is een belangrijke
voedingsstof voor de algen en planten.
Helpt ook bij het stabiel houden van je ph waarde.
CO2 wordt meestal toegediend via een bemestingssysteem.
(toevoegingssysteem)

CO2-diffuser

CO2-diffuser is een apparaat om CO2 (koolzuur) met het water te mengen

CO2 reactor

CO2 reactor is een onderdeel van de CO2-installatie waar in de CO2 wordt
samen gevoegd met het water.

Confer

Confer wordt gebruikt door o.a. Ontdekker,auteur,kweker geeft vergelijking
aan met "origineel" soort, meestal nieuw ( kweek) soort dat afstamt cq weinig
verschilt van "origineel" soort. ( stamvorm)

Conferentie

Conferentie betekent is tevergelijken met "origineelsoort inkader van gedrag en
uiterlijk.

Con forma

Con forma betekent dat het specifieke soort zeer veel lijkt op van de originele
beschrijving, er is dan te weinig verschil om het een nieuwe naam te geven.
De afkorting van Con forma is cf.

Corydoras

Corydoras is de Latijnse naam voor type harnasmeervallenfamilie, deze worden
ook pantsermeervallen genoemd.
Cory is de afkorting voor ťťn Corydora, Cory's is de afkorting voor meerdere
Corydoras

Couveuse

Couveuse is de Belgisch benaming voor een bevallingsbakje.

Crypto

Crypto is de afkorting van Cryptocoryne dat is een Aziatisch plantengroep.

Cryptocoryne

Cryptocoryne is de familienaam van een Aziatisch plantengroep.

Cultivar

Cultivar betekent een plantaardige kweeksoort.
Een plantensoort die niet in het wild voorkomt maar door een de mens is gecreŽerd
meestal door het kruisen/enten van twee soorten
 
Cyclisch

Verwijzd naar Cyclus dat betekent een herhalend patroon (regelmatig terugkeert)

Cyclops

Cyclops (eenogen) snel bewegende, algenetende zoetwaterdiertjes.
Ze zijn circa twee tot 3 millimeter groot en vermeerderen zich veel minder snel
dan de watervlooien (Daphnia).
Een populaire diepvriesvoer voor kleine vissen en schaaldieren.
 
Cyclus

betekent een herhalend patroon (regelmatig terugkeert)

Terug naar boven  
.
 
D
Darmflagellaten Darmflagellaten zijn eencellige endoparasieten die in de darmen zitten.
Kenmerk is witte draderige ontlasting, vaak een dodelijke ziekte mede omdat
hij te laat ontdekt wordt hierdoor is de vis te ziek om te genezen.
Darmflagellat is een besmettelijke ziekte voor vissen.

Decoratie

Decoratie zijn versierende items in het aquarium, zoals kienhout, pilaren en
kunststof voorwerpen.

Dekruit

Dekruit ook wel afdekruiten genoemd is een ruit die bovenaan het aquarium
tussen het water en de verlichting wordt geplaatst.
Dient tegen verdamping van het water, om de temperatuur van het water
constanter te bhouden en springende vissen te beschermd door de dekruit.

Delen

De makkelijkste manier om planten te vermeerderen, waarbij een polvormende
plant wordt opgegraven en vervolgens in meerder stukken wordt gesneden of
gescheurd die vervolgens weer worden geplant.
Waarna de plant/wortels weer genezen, ook wel scheuren genoemd.

Denitrificatie

Denitrificatie is het omzetten van giftige afvalstoffen naar minder schadelijke
stoffen door bacteriŽn, die door algen en planten kunnen worden opgenomen.
(Ammoniak --> nitriet --> nitraat --> stikstof.)
Denitrificatie treedt echter pas op wanneer er geen of bijna geen zuurstof
aanwezig is.

Detritus

Detritus is organisch afval, afkomstig van afgestorven en ontbindend materiaal
van planten (algen) en/of schaal dieren en vissen.
Detritus betekent in het latijns afval en er wordt elk dood organisch
materiaal bedoeld.

Detritus-eters

Detritus-eters zijn van afvalopruimers zoals diverse slakken en garnalen.
Detritus- eters worden ook wel detritusvoeders, detrivoor of detritivoor genoemd.

Detrivoor

Detrivoor is een afvalopruimer zoals diverse slakken en garnalen.
Detrivoren worden ook wel detritusvoeders, Detritus- eters of detritivoor genoemd.

Detritivoor

Detritivoor is een afvalopruimer zoals diverse slakken en garnalen.
Detritivoren worden ook wel detritusvoeders, detrivoor of
Detritus- eters genoemd.
 
Diadrome

Vissoorten die regelmatig migreren tussen zoet- en zeewater.
Deze categorie vissen omvat anadrome, katadrome en amphidromous vissen
De trek (migraties) is voorspelbaar en moet cyclisch zijn.
Voorbeelden zalmen (Salmo salar), steur, (Acipenser sturio)

Dicotylen

Dicotylen is een groep van bloeiende planten die tijdens het kiemen twee
zaadlobben hebben.
Monocotylen hebben ťťn zaadlob tijdens de kieming.

Diepvriesvoer

Diepvriesvoer verkrijgbaar in plantaardig of dierlijke voer, dit is
diepgevroren voedsel speciaal bestemt voor de aquariumhobby
zowel voor zeewater als zoetwater.
Er zijn diverse soorten verkrijgbaar in diverse verpakkingen.
( blisters, 100 gram,250 gram, 500 gram, enz.)

Diffuser

Diffuser is een apparaat om zuurstof (H2O) met het water te mengen, vaak
aangesloten op een uitstromer.

Dimorf

Dimorf of dimorfisme zijn soorten waarvan mannetjes en vrouwtjes niet
hetzelfde uiterlijk hebben.(verschillende vorm, kleuren, grote, enz.)
Geslachtsbepaling is visueel mogelijk door uiterlijk verschil, bij sommige
soorten is geslachtsverschil al te zien in het jeugdstadium.
(levendbarende soorten)

Dooierzak

Dooierzak is een reserve orgaan met voedsel bij vislarven.
Hier leven de vissenlarven
de eerste dagen van nadat ze zijn uitgekomen uit het eitje.

Dooierzaklarve

Dooierzaklarve is een Larve met een nog niet opgeteerde (opgebruikte)
dooierzak, de larven zijn nog niet in staat om zelfstandig te zwemmen.

Downflow

Downflow zo volgt het water de weg van de zwaartekracht, dat dus altijd
naar beneden is.

Draadalg

Draadalg dit zijn de algen die je aan de  achterwand ziet, maar ook op je
planten waardoor de planten kunnen  afsterven, indien intoom gehouden
zijn dit goede algen.

Drijfgroen

Drijfgroen zijn planten die aan het oppervlak van het water drijven.
Ze zijn ideaal voor jonge van b.v. levendbarende vissen om in te schuilen en
op te groeien.
Drijfgroen zijn niet altijd drijfplanten maar bijvoorbeeld Waterpest of
cabomba die los drijven.

Drijfplant

Drijfplant is een plant die op het wateroppervlak drijft, aan de bovenzijde
van de plant zitten bladeren en aan de onderkant zitten de wortels deze
zijn volledig onderwater.
Drijfplanten hebben in de natuur een eigen plaats en functie in.
Drijfplanten hebben drijvende bladeren met vrij hangende wortels.
Ideaal voor jonge van b.v. Levendbarende  vissen om in te schuilen en op
te groeien.

Druppeltest

Druppeltesten zijn vrij nauwkeurige testen om bepaalde waterwaarden te
meten. (nitraat,nitriet, ph,co2, enz)
Terug naar boven .

E

Ectoparasieten

Ectoparasieten zijn uitwendige parasieten, bevestigen zich buiten op het lichaam,
vaak in de huidslijm laag, b.v. Peper stip en witte stip.

Echinodorus

Echinodorus is de latijnse naam voor een plantenfamilie uit zuid Amerika.(amazonegebied)
Nederlandse naam zwaardplanten genoemd.

Eenslachtig

Eenslachtig is een vis, schaaldier of plant die alleen mannelijke of alleen
vrouwelijke geslachtsorganen bezit.

Electric conductivity

Electric conductivity  betekend Elektrische geleidbaarheid

Emers

Emers betekend boven water levend/gekweekt.
Zeer veel aquariumplanten groeien van oorsprong boven water.
Maar in hun natuurlijke vindplaats leven ze ook een periode per jaar onderwater.
(regenseizoen)

Eierleggenden

Eierleggenden zijn vissen die eieren leggen, uit de eieren komen de
jongen/juveniels.

Eivlekmethode

De Eivlekmethode is bij een groot aantal muilbroedende cichliden een
onderdeel van de paring.
Deze manier werkt als volg de eieren (onbevrucht) door het vrouwtje meteen
na en tijdens het afzetten in de bek genomen, de man heeft aan de aarsvin een
vlek de eivlek.
Het vrouwtje ziet deze eiervlek voor een eitje aan en denkt dat ze nog een ei
vergeten is en hapt er naar om het ook in de bek te nemen.
Dit is het moment dat het mannetje de eieren bevrucht.

Endoparasieten

Endoparasieten zijn inwendige parasieten, bevinden zich vaak in een bepaald
orgaan van de gastheer, b.v.. darmen, lever enz.

Epifyten

Epifyten betekent Plantaardige organismen die zich op het oppervlak van
waterplanten vestigen.

Epipelon

Algen en bacteriŽn die zich op het bodem (oppervlak) nestelen en ontwikkelen.

Epoxy hars

Epoxyhars wordt gebruikt om zelfgemaakte achterwanden te creŽren en te
beschermen.
Eerst de vloeibare componenten mengen, aanbrengen, laten uitharden wordt
bikkelhard  en niets doorlatend. (let op goed spoelen)

EutrofiŽring

EutrofiŽring van water betekend de stijging van het gehaltes van voedingstoffen
en mineralen, dit voedsel is bestemd voor de planten en schaaldieren.
Dit zijn voedingsstoffen zoals nitrieten en nitraten, EutrofiŽring (of vermesting) is
de ontwrichting van uw aquariumbalans.
Enkele oorzaken zijn overmatig toevoegen van toevoegingen of te veel voeren
met als gevolg teveel uitwerpselen die voor te hoge gehaltes zorgen.

Eutroof

Eutroof betekend te veel voedingstoffen en mineralen (voedselrijk) in het water.

EVSA

Electrische voorschakel apparaat, een type VSA (voorschakel apparaat)waarbij
de stroom voor de gasontladingslamp elektronisch geregeld wordt, inclusief het
starten met de nodige hoge spanning.
Bij TL buizen is geen starter meer nodig en wordt de TL zonder geknipper gestart
zoals bij de "gewone" vsa.
De tl buis gaat ook langer mee.
Defecte tl's zal door de EVSA opgemerkt worden en zal het starten staken.
De tl krijgt dan gťťn stroom meer.

Exoftalmie

Exoftalmie is een term die wordt gebruikt voor vissen die symptomen hebben van
uitpuilende of opgezwollen ogen.
Dit kan diverse oorzaken hebben.

Exoskelet

Exoskelet is een uitwendig skelet die dient als bescherming van het lichaam van
een organisme b.v. kreeften.

Externe filter

Externe filter dit zijn filters (potfilters) die buiten het aquarium worden gebruikt.

Terug naar boven  
.
 
F

F1

F1 staat voor de eerste generatie van wildvang exemplaren.

F2

F2 staat voor de tweede generatie van wildvang exemplaren.

F3

F3 staat voor de derde generatie van wildvang exemplaren.

Faryngeale tanden

Faryngeale tanden, ook wel keeltanden genoemd, bevinden zich in de
faryngeale kaken, ook wel keelkaken genoemd.
Afhankelijk van de voedsel-specialisme van de vis kunnen het zeer
kleine tanden zijn (plankton etende vissen) of hele sterke en grote tanden
zijn (slakkenetende vissen)
De kleine Faryngeale tanden dienen on het voedsel te transporteren verder
het verteringsproces in en de grote/sterke Faryngeale tanden dienen om het
harde voedsel te vermalen.

Faryngeale kaken

Faryngeale kaken ook wel keelkaken genoemd zitten in keelholte van de vis.
De belangrijkste functie van de keelkaken is het het transporten van het
opgenomen of vermalen voedsel verder het verteringsproces in
(via de slokdarm).
Dit proces wordt geholpen door de steeds herhalende voor- en
achterwaartse bewegingen van de keelkaken.

Flagellaten

Nederlandse benaming zweepdiertjes  eencelligen, circa de grote van
bacteriŽn.
Meestal volkomen onschuldig, maar bij cichliden soorten  vaak parasitair.

Fijn-bladige planten

Fijn bladige planten zijn planten met kleine bladeren die vaak fijn van
structuur zijn.

Filter

Een filter is een apparaat of unit wat er voor zorgt dat het water schoon en
helder blijft door mechanische en of  biologische te filteren.

Filtersubstraat

Filtersubstraat is de benaming voor een poreus gesteente.
Dit wordt gebruikt in filters en biologen.

Folivoor

Een folivoor is een dier b.v. een vis of schaaldier dat zich uitsluitend met
bladeren voedt.
Folivoren zijn specialisten binnen de catergoriŽ herbivoren
Deze levenstijl komt het meest voor bij reptielen en minder bij aquariumdieren.

Formaldehyde

Formaldehyde is een sterk ontsmettende geneesmiddel wordt veelal gebruikt
in een 40% oplossing die men Formaline noemt.
Voor meer informatie zie Formaline.

Formaline

Formaline is een 40% oplossing van het zeer ontsmettende (giftige)
formaldehyde.
Formaline veroorzaakt huidallergie, irritatie aan huid en ogen en is
bovendien kankerverwekkend.
Gebruik het daarom voorzichtig met de nodige bescherming.
Het is een sterk ontsmettingsmiddel dat wordt gebruikt ter bestrijding van
schimmels en eencellige huidparasieten.

Fosfaat

Fosfaat (PO4) zorgt ervoor dat de algen meer gaan groeien en de planten
stoppen met groeien.
Een te hoge fosfaatwaarde ontstaat vaak door te veel vissen, fosfaat rijk
voer en fosfaat houdende voedingsstoffen voor schaal dieren.
Als de nitraatwaarden en fosfaatwaarde te hoog zijn zal dit leiden tot
algengroei.
Fosfaat wordt gezien als een van de grote veroorzakers van blauwe algen.

Fosforen

Fosforen is een verzamelnaam voor de fosforgroep (P) bijvoorbeeld fosfaat.

Fotosynthese

Fotosynthese is een biochemisch proces waarbij planten (en algen)
licht gebruiken om kooldioxide en water om te zetten naar glucose.
Bij dit proces komt zuurstof vrij.
Fotosynthese is de energiebron van planten, algen en bepaalde
soorten bacteriŽn.

Frequently asked questions

Frequently asked questions, Afkorting FAQ  betekend in het Nederlands:
veel gestelde vragen.

Fytoplankton

Fytoplankton in het water zwevende plantaardige micro-organismen.

Fytoremediatie

Fytoremediatie betekend dat bepaalde plantensoorten zijn in staat om
bodem, water maar ook de atmosfeer te reinigen door de vervuilende
stoffen om te zetten in onschadelijke stoffen.
 
Fytostabilisatie

Fytostabilisatie betekend (zwaar)vervuilde grond dat door de stevige
wortelmassa wordt vastgehouden, zodat de vervuiling zich niet kan
verspreiden.

Fytotransformatie

Dit proces is enkel mogelijk bij watervervuiling of vloeibare vervuiling.
De vervuilende stoffen worden d.m.v. een enzymatische processen in de
plant (algen) omgezet in onschadelijke stoffen als water (H2O),
koolstofdioxide (CO2) en methaan.
Het gaat voornamelijk om stoffen als benzine, pesticiden, dynamiet enz.

Terug naar boven
  .

G

Gasontladingslamp

Een gasontladingslamp is een kunstmatige lichtbron waarin licht wordt gemaakt
door elektriciteit (stroom) door een geÔoniseerd gas te sturen.
Gebruikte gassen zijn neon, argon, xenon en krypton, of een mengsel hiervan.
Een voorbeeld is de hqi-verlichting.

Gonopodium

Gonopodium is het mannelijk geslachtsorgaan van (vrijwel alle) levendbarende
vissen.

Grondelen

Grondelen betekend het wroeten van de bodembedekking om voedsel te zoeken.

Genus

Genus is een ander woord voor Geslacht.

Germicidal-action

Germicidal-action is de Engelse term voor afsterven van micro-organismen.
Dit gebeurt o.a in de UV-C lamp/filter onder invloed van UV-C straling.(ultra violet)

Geslacht

Een groep planten,vissen en schaal dieren met gemeenschappelijke kenmerken.
Een geslacht bestaat uit ťťn of meer soorten of species (ondersoorten).
Een groep geslachten vormen een familie.
Genus is een synoniem voor geslacht. 

Gezamenlijke hardheid

Gezamenlijke hardheids graden ook wel gh genoemd.
Dit geeft aan de hoeveelheid in het water opgeloste calcium en magnesium
zouten en dit wordt uitgedrukt in hardheidsgraden.
Gezamenlijke hardheid wordt ook Totale hardheid genoemd

Grof bladige Planten

Grof bladige planten zijn planten met grote bladeren die vaak grof van structuur zijn.

Grondelcichlide

Grondelcichlide is een cichlide waarbij de zwemblaas niet functioneert.
B.v. Spathodussoorten.

Gynandromorf

Is een dier dat lijdt aan Gynandromorfisme

Gynandromorfisme

Gynandromorfisme is het verschijnsel waarbij sommige exemplaren uiterlijk zeer
sterk lijken op een mannelijk exemplaar maar toch een vrouwlijk exemplaar zijn.
Het dier waarop dit betrekking heeft wordt gynandromorf een genoemd.

Gyrodactylidae

Gyrodactylidae is de Latijnse benaming voor huidwormen.

Terug naar boven  
.

H

Habitat

Is de plaats waar een bepaalde soort voorkomt, doordat deze plaats
voldoent aan de eisen en toleranties die het soort stelt om te kunnen
overleven, groeien en voortplanten.
Habitat betekent in het latijns eigenlijk woonplaats/vaste verblijfplaats.

Halogeenlamp

Een soort gloeilamp waar een stof is aan toegevoegd die er voor zorgt
dat de gloeidraad minder snel doorbrand.
Hierdoor wordt de lamp compacter gebouwd.
Wel worden deze lampen erg heet.     
Halogeenlampen werden vroeger soms als bijverlichting gebruikt v.b.
nachtverlichting.

Hard bladige Planten

Hard bladige Planten zijn planten met harde bladeren, alternatief voor
zachtbladige planten als er planteneters of grote algeneters in de
bak zitten.

Harnasmeervallen

Harnasmeervallen (Loricariidae) is grootste familie binnen de orde van
meervalachtigen.(denk aan algen eters )

Hartvormig Bladvorm

Hartvormig Bladvorm zijn bladeren die bij het  bladvoet hartvormig
ingesneden zijn.

Hom

Hom zijn de mannelijke zaadcellen van vissen.

Helofyt

Helofyt is een groep waterplanten die hun bladeren boven water hebben
en de wortels altijd onder water.
Deze planten halen via hun wortels zo de voedingsstoffen uit het water.

Helofytenfilter

Helofytenfilter is een filtersysteem dat werkt met moerasplanten.
Deze moerasplanten zijn meestal Helofyt.

Herbivoor

Een herbivoor is een planteneter, in zoetwater houd dat in dat het van
oorsprong algeneters en of planteneters zijn.

Hermafrodiet

Een hermafrodiet betekent deze zowel de mannelijke als de vrouwelijke
geslachtsorganen hebben, met andere woorden tweeslachtig zijn.

Heteromorf

Heteromorf Betekend dat de bladeren verschillend gevormd zijn
.

Heterophyl

Heterophyl Betekend dat een plant verschillende bladeren kan hebben.

Hydrobiologie

Hydrobiologie zo wordt de leer van het leven in het water genoemd.

Hydrogenium

Hydrogenium is de officiele naam voor waterstof. Hydrogenium is een
geurloos en kleurloos natuurlijk element en is het kleinste, meest
eenvoudige, natuurlijke voorkomende element.

Hyphessobrycon

Hyphessobrycon is de Latijnse familienaam van diverse (scholen)
vissoorten die veel in Zuid Amerika (amazone gebied) voorkomen.

Hybride

Een hybride of kruising is het resultaat van seksuele voortplanting van
twee verschillende soorten dieren.
Om een hybride te krijgen moeten beide ouders erkende soorten zijn
(of ondersoorten, variŽteiten, cultivars, rassen, enz.)
Een wat minder net woord voor hybride is "bastaard"

Hybridsatie

Hybridsatie betekend kruizen van 2 soorten tot 1 soort

Hydrofyten

Hydrofyten betekent Onderwaterplanten.

Hypotroof

Hypotroof is de latijnse benaming voor verontreinigd water.

Terug naar boven
  .


Ijzer

Ijzer is voor het water een natuurlijke eigenschap.
En wordt ook als toevoeging gegeven, ijzer is belangrijk voor de planten maar
teveel ijzer is weer schadelijk voor de vissen.
Ijzer wat in het leidingwater zit kan weer nadelig zijn voor de planten.
Een tekort aan ijzer is goed zichtbaar bij de nieuwe bladeren.
De bladeren kleuren dan geel (diverse tinten).
Rode planten verliezen hun rode kleur en worden groen of geel.

Immuun

Bestaand tegen bepaalde ziektes, bacteriŽn of parasieten.
De Latijnse betekenis van immuum (immunis) is vrijgesteld van.

Immuunsysteem

Het immuunsysteem is het verdedigingssysteem met als doel indringers zoals
ziektes en parasieten te bestrijden en te voorkomen.

InfusoriŽn 

InfusoriŽn zijn eencellige diertjes die worden gebruikt als voedsel voor de
kleinste nakomelingen.

Inheems Soorten

Inheems Soorten komen van oorsprong voor in dat stuk van de
rivier/meer/plas/gebied.
 
Inlaat

Een inlaat is een (siliconen) slang en/of (pvc) buis waar het water doorstroomt
van de (externe) filter/ bioloog het aquarium in.

Insectivoor

Een insectivoor eet uitsluitend insecten en insectenlarve.

Invertebraten

Invertebraten ook wel ongewervelde genoemd zijn dieren zonder wervelkolom
of ruggegraat.  Bijvoorbeeld Larve, wormen, kreeften, slakken.

Inwendige bevruchting

De vis of schaaldier word inwendig bevrucht; vůůr het afzetten van de eitjes.

Terug naar boven  
.
 
J

Jongbroed

Jongbroed betekent jonge vissen, juveniels nakomelingen.

Juveniel

Juveniel betekent jonge vissen, jongbroed, nakomelingen.

Terug naar boven  .

K

Kaamlaag

Kaamlaag is een laag op het oppervlak van je water, bestaande uit dode bacteriŽn,
stof en vuil.
Een kamlaag kan vrij eenvoudig voorkomen worden door de oppervlakte goed te
laten bewegen door de stroming of werken met een overloop zodat er geen
kaamlaag kan ontstaan.

Kalium

Kalium is een natuurlijke eigenschap en is 1 van de hoofdelementen voor planten.
Wordt ook als toevoeging gegeven.
Kalium is een voedingsstof voor planten, zonder Kalium overleven de planten
het niet.
 
Katadrome

In het engels schijven de Catadrome.
Migratie van zoet water naar de zee om bijvoorbeeld te paaien,
voorbeeld, de Europese paling (Anguilla anguilla)
Chinese wolhandkrab (Eriocheir sinensis)

Keeltanden

Keeltanden ook wel faryngeale tanden, genoemd, bevinden zich in de keelkaken,
ook wel faryngeale kaken genoemd.
Afhankelijk van de voedsel-specialisme van de vis kunnen het zeer kleine tanden
zijn (plankton etende vissen) of hele sterke en grote tanden zijn
(slakkenetende vissen)
De kleine Faryngeale tanden dienen on het voedsel te transporteren verder het
verteringsproces in en de grote/sterke Faryngeale tanden dienen om het harde
voedsel te vermalen.

Keelkaken

Keelkaken ook wel Faryngeale kaken genoemd zitten in keelholte van de vis.
De belangrijkste functie van de keelkaken is het het transporten van het
opgenomen of vermalen voedsel verder het verteringsproces in
(via de slokdarm).
Dit proces wordt geholpen door de steeds herhalende voor- en achterwaartse
bewegingen van de keelkaken.

Keienbak

Keienbak is een Populaire bijnaam voor een aquarium met een grote
steenformaties. Zeer geliefd bij Malawi en Tanganyikaliefhebbers.

Keramische buisjes

Keramische buisjes zijn een filtermateriaal bestaande uit een keramiek vormig buisje. Kwalitatief goede filtermateriaal mede omdat er groot oppervlak in zit waaraan
veel nuttige bacteriŽn kunnen hechten.

Kienhout

Kienhout is zeer geschikt als decoratie en schuilplaatsen in het aquarium.
"vers" Kien hout kan wel humuszuren af geven, wat kan leiden voor een lagere
pH waarde en een bruinige kleur van het  water.
Kienhout wordt vrij veel in een Amazone biotoop gebruikt.

Klei

Klei is ťťn van de hoofdbestanddelen van voedingsbodem, bestaand uit zeer
fijne deeltjes van mineralen die opzwellen en plakkerig als ze nat worden.
Te veel klei in je voedingsbodem bemoeilijkt de ontwikkeling van de wortels.
Als alternatief zijn er ook kleikorrels voor in het aquarium deze worden vaak
gebruikt om de voedingsbodem op aan te vullen.

Knol

Knol is een plantensoort die vanuit de knol gaat groeien vaak alleen bladvormig
zijn en zich met knollen vermeerderd.
De lotussoorten zijn hier een mooi voorbeeld van.

Korte-bad behandeling

Korte-bad behandeling houdt in de vis wordt dan altijd apart in een Quarantaine
aquarium een behandeld vaak met een hoge concentratie medicijn of met
zoetwater voor een korte periode.
De behandelruimte moet de zelfde temperatuur als je aquarium.

Koolstof

Koolstof wordt ook wel Actieve kool genoemd kan worden ingezet voor het
reinigen van water, koolstof is zeer geschikt om op een snelle manier het
verwijderen van giftige stoffen, medicijnen en ontkleuring van het water.

Koolstofdioxide

Koolstofdioxide is een andere benaming voor(CO 2) en koolzuur en kan
kunstmatig worden toegevoegd aan het aquarium.

Koolzuur

Koolzuur is een andere benaming voor(CO 2) en koolstofdioxide en kan
kunstmatig worden toegevoegd aan het aquarium.

Koper

Koper is giftig voor alle dieren in een aquarium. koper kan via medicijnen en
verzorgings-middelen in het water komen.

Kopersulfaat

Kopersulfaat is giftig voor alle dieren in een aquarium maar wordt in de goede
verhoudingen als medicijn gebruikt bij vissen, nooit bij een gemengde aquarium
gebruiken altijd in een Quarantaine aquarium.
Schaaldieren kunnen niet tegen kopersulfaat (ter bestrijding van bacteriele
infecties, schimmels en parasieten.

Kosmopoliet

Kosmopoliet betekent dat de plantensoort die over de gehele aarde voorkomt.

Kruisbesmetting

Kruisbesmetting betekend het besmetten van vissen, planten, water enz. zonder
dat er onderling contact is geweest.
Vaak gebeurd dit onbewust door b.v. spetters water of het gebruik van een
vangnetje in meerdere aquariums.

Kruisbloemigen

Kruisbloemigen hebben bloemblaadjes die in kruisvorm staan.
Meestal hebben kruisbloemige vier bloemblaadjes.

Kruising

Een kruising of hybride is het resultaat van seksuele voortplanting van twee
verschillende soorten dieren.
Om een hybride te krijgen moeten beide ouders erkende soorten zijn
(of ondersoorten, variŽteiten, cultivars, rassen, enz.)
Een wat minder net woord voor kruising is "bastaard"

Kuit

Kuit zijn visseneitjes.

Kuit schieten

Kuit schieten betekent het afzetten van al (nog niet) bevruchte eitjes.

Kweeksoort
Kweekvariant

Kweeksoort betekend selectief gekweekt door een aquariaan, het soort komt
niet in de natuur voor.
Geld voor zowel vissen als diverse schaaldieren en plantensoorten.

Terug naar boven  
.

L

Labyrintorgaan

Labyrintvissen hebben naast kieuwen ook een labyrintorgaan waarmee ze
bovenwater adem kunnen halen.
De temperatuur van het zuurstof moet vrijwel gelijk zijn met die van het water.
Labyrintvissen komen voor in zuurstofarm water.

Larve

Larve is de eerste levensfase nadat het vis uit het ei is gekomen.
Veel vis en ongewerveldesoorten hebben een larve stadium.

Larvale stadia

Larvale stadia is een andere benaming voor de larve stadium.
 
Larvophile

Muilbroedende cichlide die hun eieren eerst op een harde ondergrond
leggen en na de bevruchting neemt het vrouwtjein de muil (mond) tot 
de eieren uitkomen.

bijvoorbeeld enkele Geophagus en Sarotherodon soorten

LED

Led is een afkorting van Light Emitting Diode maar is zo ingeburgerd dat
iedereen nu led zegt in plaats van Light Emitting Diode.
Led  een lichtgevende diode.
Dit zeer kleine elektronische verlichting dat zijn plaats in de aquarium wereld
verdient heeft.
De LED gebruikt weinig energie en gaat ze er lang mee.

Leem

Leem is een grondsoort die bestaat uit fijne delen van verschillende gesteenten
met hoge waardes aan  mineralen en voedingsstoffen.
Leem wordt vaak gebruikt als voedingsbodem onder het zand/grind.

Levendbarende

Levendbarende zijn vissen die jongen ter wereld brengen die gelijk in staat
zijn om te zwemmen, eten etc.

Luchtpomp

Luchtpomp is een apparaat d.m.v. een membraam extra lucht in het water
blaast/ pomp.
Het extra zuurstof dat hierdoor gecreŽerd wordt ontstaat door de extra
beweging van het wateroppervlak (wisselwerking tussen lucht en water)
die de luchtpomp creŽert.

Lumen

Lumen is de bewoording voor de totale hoeveelheid licht die een lamp geeft.
Afhankelijk omstandigheden komt daarvan maar een gedeelte in het water.
( armatuur hoogte, wattage, enz .)

Lux

Lux is de waarde waarmee lichtsterkte wordt gemeten.
Dit kan gedaan worden door een luxmeter.

L-nummer

L-nummer zijn Meervallen uit de familie Loricariidae
(Harnasmeervallen/algeneters)

Terug naar boven  .

M

Macrobenthos.

Macrobenthos is de benaming voor ongewervelde dieren die zonder
hulpmiddelen (b.v. loep of microscoop) te zien zijn en leven in modder of in
slib zogenaamde macro-invertebraten.
Macrobenthos wordt gevormd door kevers, slakken, platwormen, bloedzuigers,
larven en andere ongewervelde dieren die groter zijn dan een halve millimeter.
Macrobenthos vormt een belangrijk voedselketen voor vissen en andere dieren.
Sommige Macrobenthossoorten komen enkel voor in water van zeer hoge
kwaliteit, terwijl anderen Macrobenthossoorten vooral in vervuild water
voorkomen..

Macrofauna

Macrofauna is de benaming voor ongewervelde dieren die zonder
hulpmiddelen (b.v. loep of microscoop) te zien zijn, de zogenaamde
macro-invertebraten.
Macrofauna wordt gevormd door kevers, slakken, platwormen, bloedzuigers,
larven en andere ongewervelde dieren die groter zijn dan een halve millimeter
Macrofauna vormt het belangrijkste voedsel voor o.a. vissen

Malachietgroen

Malachietgroen ook wel Malachietgroenoxalaat genoemd.
Malachietgroen (zinkvrij) is een donkergroen poeder of vloeistof dat goed
werkzaam is tegen ( eencellige ) parasieten en schimmels,wordt vaak
gebruikt om visseneitjes te ontsmetten.
Nooit bij een gemengde aquarium gebruiken altijd in een Quarantaine aquarium.
Schaal dieren kunnen niet tegen Malachietgroen
Malachietgroen is schadelijk voor de gezondheid omdat ze giftig is en leverkanker
kan veroorzaken.

Malawi biotoop

Malawi biotoop is een zo goed mogelijke nabootsing van een stukje van het Malawimeer.
Inclusief vissen, planten, waterwaardes en decoratiemateriaal.

Malawimeer

Malawimeer is een meer in Afrika waar veel fel kleurige cichliden leven.

Mangrovehout

Mangrovehout is een houtsoort afkomstig uit de mangroven.
Is grilliger van structuur dan wortelhout.
Mangrovehout  heeft van nature  een hoger zoutgehalte 
(mangrove = brak water).

Melanisme

Melanisme is de tegenhanger van albinisme,
Het dier wijkt af van de normale kleuring en is dan overwegend zwart of zeer
donker van kleur terwijl de normale kleuring veel lichter of feller is.
Indien het exemplaar dat melanistisch is zich voortplant kan het gehele
(onder) soort melanistisch worden, deze worden dan ook wel een
natuurlijke kleurvariant genoemd.

Meststoffen

Meststoffen zijn sporen zoals magnesiumsulfaat, calciumcarbonaat,
kaliumbromide, strontiumzouten en fluoriden, fosfaat, nitraat en silicaatzouten.
Deze sporen (anorganische verbindingen) spelen een zeer belangrijke rol als
bouwstof in ecosystemen zoals een planten biotoop.
Een andere benaming voor meststoffen is nutriŽnten.

Metamorfose

Metamorfose betekent dat het dier van gedaante (vorm) kan wisselen.
De bekendste gedaanteverwisseling is die van het kikkervisje naar een
volwassen kikker.

Methyleenblauw

Methyleenblauw is een donkerblauw poeder of vloeistof dat goed werkzaam is
tegen(eencellige) parasieten en schimmels.
Nooit bij een gemengde aquarium gebruiken altijd in een Quarantaine aquarium. Schaaldieren kunnen niet tegen Methyleenblauw
Methyleenblauw is schadelijk voor de gezondheid omdat ze giftig is en kanker
kan veroorzaken, werd vroeger vaak gebruikt tegen parasieten, maar de
laatste jaren steeds minder.
Er is een resistentie ontstaan voor deze stof en het is bovendien schadelijk
voor de biologische filter (bacteriŽn)
Methyleenblauw was de eerste scheikundige verbinding die ingezet werd als
geneesmiddel.
Het werd gebruikt tegen o.a. malaria.

Microvoer

Mircovoer is zeer klein voedsel vooral geschikt voor jonge vissen, zoals stofvoer,
artemia en InfusoriŽn.

Microsiemens

Microsiemens is de geleidbaarheidmeting van het water.

Midden plant

Midden planten zijn matig grote planten of planten die makkelijk te snoeien zijn en
staan in het midden gebied van het aquarium.
 
Migreren

De trek (migraties) is voorspelbaar en moet cyclisch zijn.
Voorbeelden zalmen (Salmo salar), steur, (Acipenser sturio)

Mimicry

Mimicry betekend nabootsing.
Het betreffende exemplaar boots een ander soort of omgeving na meestal om
zo de bescherming te krijgen die het andere soort heeft.
De Monocirrhus polyacanthus (Amerikaanse bladvis) boots zijn omgeving na
om zo te kunnen jagen en voor bescherming.

Mineerders

Mineerders zijn insecten  in de planten leven en daar gangetje maken in het
plantenweefsel (endofyten).
Mineerders kunnen met submers planten meekomen.

Moederplant

Moederplant is de oorspronkelijke plant in zijn volwassen vorm waar nieuwe
planten uitgroeien vaak d.v.m uitlopers of door de scheur techniek.

Molecuul

Een molecuul bestaat uit atomen die door chemische bindingen aan elkaar
verbonden zijn

Monocotylenis

Monocotylenis een groep van bloeiende planten die tijdens het kiemen ťťn
zaadlob hebben.
Grassen, palmen en de meeste bolgewassen zijn monocotylen.
Dicotylen hebben twee zaadlobben tijdens de kieming.

Monogaam

Monogaam betekend eenmaal een koppel/paartje dan blijft het voor de rest van
hun leven een koppel/paartje. ( ze paren dan alleen met hun eigen partner.)

Monogetisch

Een parasiet is monogetisch als hij geen (tussen)gastheer nodig heeft om tot
het volwassen stadium te komen.
Dit houdt in de parasiet zonder (gesloten omgeving) zich  volledig kan
ontwikkelen en later een vis of andere bewoner kan besmetten.

Monomorf

Monomorf betekend dat de mannetjes en vrouwtjes hetzelfde uiterlijk hebben.
(zelfde vorm, kleuren, grote, enz.)
Geslachtsbepaling is alleen mogelijk via inwendig onderzoek.
Bij sommige soorten is het tijdens het paren te zien (geslachtsverschil)
Als voorbeeld maanvissen.

Morf

Morf betekend letterlijk vorm
voor onze hobby betekend het dat een soort vis verschillende vormen kunnen
hebben zonder dat er nieuwe soorten ontstaan.

Mossen

Mossen zijn niet-bloeiende planten met zeer fijne bladeren die wortelhaartjes
dragen maar waar geen  voedingsvaten in zitten.

Multi Tank Syndrome

Betekent het willen hebben of het bezitten van meerdere aquariums.
Het gene wat lijkt tot Aquarioot

Muilbroeder

Muilbroeder zijn vissen die hun eieren in de bek uit laten komen en diverse
soorten muilbroeder laten hun jongbroed ook nog een een periode de muil
als bescherming gebruiken.

Mysis

Mysis is klein (maximaal 1cm groot) garnaaltje dat vaak gebruikt wordt als visvoer.
Mysis wordt ook wel eens Mysiseen genoemd.

Terug naar boven 
.

N

Nitraat

Nitraat is de Stof die overblijf na omzetting van nitriet door bacteriŽn, kan deels
door planten worden opgenomen als voedingsstof.
Nitraat kan bij een te hoge nitraatconcentraties/waarde dodelijk zijn voor
vissen en schaaldieren maar algen doen het er erg goed op.
Nitraat is het vervolg van te veel nitriet.
Scheikundige afkorting voor nitraat is NO3

Nitriet

Nitriet ontstaat tijdens de afbraak van de uitwerpselen
( omzetting van ammoniak door de nitrosomonas  bacteriŽn) van o.a. de vissen
en voedselresten.
Een van de nadelen van nitriet is dat de zuurstof verdeling in het lichaam van
de vis wordt geblokkeerd.
Door een te hoge nitraatconcentraties/waarde kunnen de vissen stikken.
Tevens kan te veel nitriet leiden tot bloedvergiftiging.
Nitrietophoping doet vooral voor als het (nitrificerende) afbraakproces
verstoord is of in opstartende aquarium.
Scheikundige afkorting voor nitriet is NO2

Natriumwaterstof

Natriumwaterstof carbonaat ook wel natriumbicarbonaat genoemd (NaHCO3 )
wordt gebruikt een beter Co2 gehalte te krijgen/te behouden.
(wordt ook gebruikt in Rennie maagtabletten)

Natriumbicarbonaat

Natriumbicarbonaat ook wel Natriumwaterstof genoemd (NaHCO3 )
wordt gebruikt een beter Co2  gehalte te krijgen/te behouden.
(wordt ook gebruikt in Rennie maagtabletten.)

Nerf

Nerf is de naam voor de vaatbundels die goed zichtbaar zijn door of op het
oppervlak van een blad of kroonblad.

Nitrosomonas bacteriŽn

Nitrosomonas bacteriŽn zijn de bacteriŽn die nodig zijn om ammoniak om te
zetten in nitriet.

Nitrificatie

Nitrificatie is het een biologisch proces waarin nitrificerende bacteriŽn giftige
ammoniak in "minder" schadelijk nitraat omzetten.dit gebeurt door de
aŽrobe bacteriŽn.

Nitrificerende bacteriŽn

Nitrificerende bacteriŽn zijn de bacteriŽn die nodig zijn voor het Nitrificatie
proces.
Probeer een goede omgeving voor deze bacteriŽn te creeŽn.
(o.a met de bioloog en filtermaterialen)

Novum

Novem betekent nieuw. Dit staat de zelfde betekenis als de afkortingen
sp. en aff.  De afkorting voor novem is nov.

Natrium

Natrium is een chemisch element met symbool Na en atoomnummer 11.
Natrium is een chemische stof dat in keukenzout zit.
De afkorting voor keukenzout is NaCl.

Neutraal

Neutraal is de aanduiding voor water dat niet zuur of basisch is. (hardt of zacht)
Bij het meten van de ph  waarde wordt deze aangegeven met een 7.

Nitrificering

Nitrificatie is het omzettingsproces waarin nitrificerende bacteriŽn
giftige ammoniak in "minder" schadelijk nitraat omzetten.dit gebeurt door
de aŽrobe bacteriŽn.

Nitrobacter

Nitrobacter is de bacterie die nitriet omzet in nitraat.

Nitrogenen

Nitrogenen is een verzamelnaam voor moleculen met een stikstofgroep (N)
zoals ammonium (NH4+), ammoniak (NH3), nitriet (NO2) en nitraat (NO3).

Nitrosomonas

Nitrosomonas is de bacterie die ammoniak omzet in nitriet.

NutriŽnten

NutriŽnten is de luxe benaming voor sporen zoals magnesiumsulfaat,
calciumcarbonaat, kaliumbromide, strontiumzouten en fluoriden.
Fosfaat-, nitraat- en silicaatzouten.
Deze sporen(anorganische verbindingen) spelen een zeer belangrijke rol als
in ecosystemen zoals de amazone-rivier.
Een andere benaming voor nutriŽnten is meststoffen.

Terug naar boven .

O

Osmose apparaat

Osmose apparaat  is een apparaat dat werkt met een membraam en vaak ook
met voorfilters om de slechte stoffen uit het water halen en zorgt hierdoor
voor 'zuiver' water dat zeer geschikt is om als aquariumwater te gebruiken.
Niet alleen osmosewater gebruiken ( dit is te arm) maar mengen met gewoon
gefilterd water om zo de ideale waterwaardes te creŽren

Oligotroof

Oligotroof betekent voedselarm water, alle spoorelementen en mineralen
gehaltes zijn dan veel te laag.

Omnivoor

Omnivoor betekent alles eter zowel vis als vlees als planten.(algen)

Onderbezetting

Met Onderbezetting wordt bedoelt het hebben van (zeer) weinig vissen en
schaaldieren in een aquarium.

Ondersoort

Ondersoorten  wijkt af van het eigenlijke soort meestal een eigen geografisch
soort cq een ander verspreidingsgebied hebben, vaak overlappen de
gebieden elkaar.
Wordt vaak aangegeven met species en sp. of aff. en nov.
Geldt voor vissen en schaaldieren.

Ongewervelde

Ongewervelde ook wel invertebraten genoemd zijn dieren zonder wervelkolom
of ruggegraat.
Bijvoorbeeld Larve, wormen, kreeften, slakken.

Osmotische waarde

De osmotische waarde geeft precies aan hoeveel opgeloste stoffen aanwezig
zijn in een bepaalde vloeistof.
In het aquariumwater bedoelen we dan alle spoorelementen en
mineralen (NutriŽnten).
Een hoge waarde geeft aan dat er (te) veel opgeloste stoffen aanwezig zijn,
terwijl een lage waarde wil zeggen dat er (te) weinig opgeloste stoffen
aanwezig zijn.

Overbezetting

Met Overbezetting wordt bedoelt het hebben van (veel) teveel vissen en
schaaldieren in een aquarium.

Ovipaar

Ovipaar betekent eierleggend

Ovivoor

Een ovivoor eet uitsluiten eieren
Een vis die ovivoor is eet uitsluiten visseneieren of eieren van andere waterdieren.

Ovoviviparie

Ovoviviparie (ovoviviparous) betekend eierlevendbarend

Terug naar boven 
.

P

Paludarium

Paludarium is een mengelmoes tussen een aquarium en terrarium met een
gedeelte land en een gedeelte water in combinatie met een prachtige
plantenbestand dat in, om en door het water groeit.
Palu betekent moeras.

Parings ritueel

Parings ritueel is het gedrag die vissen en diverse schaaldieren uitvoeren om hun
partner over te halen om te tot paren.
Een andere benaming paringsritueel voor is baltgedrag. 

Parthenogenese

Parthenogenese betekend maagdelijke voortplanting een vorm van
ongeslachtelijke voortplanting.
Parthenogenese is het natuurlijke verschijnsel dat vrouwtjes van bepaalde
soorten nakomelingen kunnen krijgen zonder paring met mannetjes.
In onze hobby komt dit regelmatig voor bij b.v. slakken.

Pelagisch legsel

Pelagisch legsel betekent dat zowel de eieren als de zaadcellen vrij in het water
worden afgezet.  (geen geslachtscontact tussen de vrouwtjes en mannetjes)

Peperstip

Peperstip is een ziekte met dezelfde cyclus als witte stip, maar moet binnen de
72 uur een nieuwe gastheer vinden.
Daling en stijging van de temperatuur is een van de oorzaken voor deze ziekte.
Symptoom: donker bruingele stippen of zwart/bruine stippen.

Piscivoor

Een Piscivoor een uitsluitend vis.

Plantentang

Plantentang is een Tang met een lange steel, waardoor je niet helemaal met je
arm in het aquarium hoeft om de plant bij te knippen en of te verzetten.

Plantenvoeding

Plantenvoeding is voeding speciaal bestemt voor waterplanten, in vaste vorm
(bolletjes) of in vloeibare vorm verkrijgbaar.
Voorziet planten van de juiste voeding voor een gezonde groei.
Er zijn verschillende varianten verkrijgbaar voor b.v. Rode planten of snel groeiers.

PH-waarde

Met de ph waarde wordt de Zuurgraad van het water bedoelt.
De ph waarde geeft aan of het water zacht (zuur), neutraal of Hard
(basisch of alkalisch) is.
PH waarde onder de waarde 7 betekent Zuurder water.
PH waarde boven de waarde 7 betekent alkalisch water.
PH is de Scheikunde uitdrukking van de zuurgraad.

Poetsen

Poetsen betekent het schoonmaken van een stuk steen,hout of een blad
door substraatbroeders.

Polyandrie

Polyandrie het hebben van meerdere mannen tegelijkertijd.
Dit is de tegenhanger van een polygamie

Polygamie

Polygamie is het hebben van meerdere vrouwen tegelijkertijd
Dit wordt ook vaak aangegeven als een harem.
Dit is de tegenhanger van een polyandr
ie.

Polymorf

Vissen van een soort met verschillende kleuren en of vormen (morf) die naast
elkaar leven in het zelfde gebied.

Pompgevoed Filter

Pompgevoed Filter is een filter (bioloog genoemd) wordt dan via een
(krachtige) pomp voorzien van water.
De pompgevoede filter staat hoger als het aquarium.
Regelmatig worden algenfilters op deze manier gebruikt.
(gebruik maken van de verlichting)

Potfilter

Potfilter is de benaming voor een filter die buiten het aquarium staat en met
slangen is/wordt verbonden met het aquarium.
Potfilter is eigenlijk een bijnaam voor een externe filter deze stamt af van de
eerste externe filters van Eheim die leken op een huishoudpot.

Predator

Predator komt uit de engelse taal en betekend jager of roofdier en in onze hobby
betekend het vaak roofvis.

Terug naar boven   .

Q

Quarantaine

Quarantaine betekend in de aquariumwereld een aparte aquarium om nieuwe
vissen en diverse schaaldieren een periode in te laten zwemmen, dit na te
gaan of ze gezond zijn en geen parasieten bij zich dragen en geen andere
bewoners van je aquarium besmetten.
Maar ook om zieke vissen in op te vangen en de vis te genezen.
Tijdens de Quarantaine periode kan je medicijnen toevoegen zonder dat
andere bewoners van je aquarium er last van hebben.

Quarantaine Aquarium

Quarantaine aquarium is een aquarium om nieuwe vissen, schaaldieren en
maar ook zieke in Quarantaine te houden. (Meer info zie Quarantaine)

Quarantaine periode

Quarantaine-periode is de tijd die de vissen en diverse schaaldieren in
Quarantaine zitten, om te genezen van hun ziekte
(Meer info zie Quarantaine)

Terug naar boven 
.

R

Resistentie

Resistentie betekend dat de ziekte bestand is tegen de medicijnen die gebruikt worden.
Dit komt regelmatig bij bacteriŽle ziektes voor dan helpt de antibiotica niet meer of
onvoldoende.

Roofvis

Roofvis een vis die zich voedt met vissen en schaaldieren, voornamelijk andere vissen.

Rudimentair

Rudimentair betekend Onontwikkeld/niet meer ontwikkeld.
Bij diverse grondels zie je dat terug in bij de zwemblaas deze is onderontwikkeld.

Ruitenkuiser

Ruitenkuiser is de Vlaamse/Belgische benaming voor algenetende L-nummers.

Terug naar boven   .

S

Saprolegnia

Saprolegnia is de officiele benaming voor schimmel, herkenbaar aan de witte
pluizige (haarachtige)plukjes die op delen van het lichaam van de vis groeien
vaak het gevolg van wonden. (vechten,paring ritueel)

Schimmel

Schimmel is de Nederlandse benaming voor Saprolegnia, herkenbaar aan de
witte pluizige (haarachtige) plukjes die op delen van het lichaam van de vis
groeien vaak het gevolg van wonden. (vechten,paring ritueel)

School

In de aquariumwereld betekend school het samen houden van tropische vissen
die in de natuur ook met meerdere exemplaren leven. (van ťťn soort)

Schoolvorming

Schoolvorming is het samen leven van vaak kleinere tropische vissen in een
hecht schoolverband om diverse reden zoals veiligheid en bescherming.

Schuimnest

Schuimnest is een nest van fijne luchtbelletjes, die ingepakt zijn met speeksel.
Dit doen verschillende vissoorten om hun eieren in te leggen.
Een voorbeeld zijn labyrintvissen deze doen dit.

Secundaire infectie

Secundaire infectie Ziekte of schimmel  komt met name voor bij vissen en
schaaldieren die al verzwakt zijn door een andere ziekte.
Deze ziekte en of schimmel komt bovenop de eerste ziekte.

Seksueel dimorfisme

Seksueel dimorfisme betekend het uiterlijke verschil tussen geslachtsrijpe
vrouwen en mannetjes.
Bij geslachtsdimorfisme gaat het niet om de geslachtsorganen maar om de
uiterlijke verschillen zoals lichaamsvorm, lichaamsvergroeiingen,
lichaamsgrootte of lichaamskleuren.

Semi-emers

Semi-emers betekent dat planten die gedeeltelijk onder water en gedeeltelijk
groeien.
Scheuten groeien boven de wateroppervlakte door al dan niet in de zelfde vorm.

Siporax

Siporax is een soort  filtermateriaal dat vaak op keramische buisjes lijkt, maar
er kan 40x meer bacteriŽn aan hechten dan aan de standaard keramische
buisjes.
Oppervlakte van Siporax is veel poreuser dan van keramiek

Soort

In de aquariumwereld betekend soort vissen en schaaldieren die vrijwel het
zelfde zijn en die voor nakomelingen kunnen zorgen
( als er mannen en vrouwen samen zijn.)

Species

Species betekend soort,species wel als sp. of met spp. aangegeven men
bedoelt hiermee dat het een ondersoort is of een georgrafise kleurvariant
genetisch gezien behoren ze toch tot dezelfde soort.
Staat er achter species, sp, of spp. Aff dan bedoelt men dat het een nieuw
soort is dat veel lijkt op een beschreven soort.

Spirulina

Spirulina is een bron van hoogwaardige plantaardige voedsel speciaal voor
algen etende vissen.
(met proteÔnerijke spirulina-algen genaamd Spirulina platensis)

Sporenelement

Er zijn twee soorten spoorelementen namelijk de giftige(toxische)
spoorelementen zoals cadmium, lood en kwik en  de goede
(essentiŽle/noodzakelijke) spoorelementen,
die nodig zijn voor o.a. de groei, verschaling en op kleur houden van uw
schaaldieren en voor planten. Bij een tekort goede spoorelementen treden
gebreksverschijnselen op, zoals slechte groei, dofe kleuren.

Stamvorm

Stamvorm betekend in principe het originele soort .
Hiervan stammen de kweekvarianten van af en het originele soort komt van
oorsprong in het wild (natuur) voor.

Stekken

Stekken het vermeerderen van planten.
Er zijn diverse manieren zoals delen en knippen van uitlopers en jonge scheuten.

Stofzuiger

Een stofzuiger is een apparaat dat bodemvuil opzuigt en in een buideltje opvangt
of via een slang het bodemvuil afvoert meestal naar een emmer.
Werkt vaak met een luchtpomp of met motoraandrijving.

Submerse vorm

Submerse vorm betekent de onderwater groeiende vorm van boven water
groeiende planten.

Substraatbroeder

Substraatbroeders zijn vissen die hun eieren op een voorwerp afzetten, denk aan
een steen,blad, glas, en of achterwand.

Synoniem

Synoniem is een wetenschappelijke naam voor een vis of schaaldier die niet
langer geldig (officieel) is, maar nog steeds wordt gebruikt in de
aquariumwereld.

Terug naar boven  
.

T

Tanganyika biotoop

Tanganyika biotoop is een zo goed mogelijke nabootsing van een stukje het
Tanganyikameer
Inclusief vissen, planten, waterwaardes en decoratiemateriaal.

Tanganyikameer

Tanganyikameer is een meer in Afrika. Waar veel kleurige cichliden leven.

Territorium

Territorium is bij vissen een leefgebied dat tegen soortgenoten verdedigd
wordt, dit kan individueel als koppel maar ook als schooltje/groep/harem.
Het leefgebied wordt ook gebruikt om voedsel te zoeken maar ook om
jongen te krijgen en te  verzorgen.

Terugslagventiel

Terugslagventiel is een hulpstuk op luchtslang past.
Deze laat lucht maar in ťťn richting door, terug is niet mogelijk.
Een terugslagventiel houdt niet alleen de lucht tegen maar ook het aquariumwater.
Terugslagventiel is een hulpstuk dat ook bestaat voor op je aanvoerslang of pvc
leiding deze laat wel aquariumwater door omhoog (richting je aquarium )
maar niet naar beneden. ( richting je bioloog)
Beiden beschermen je apparatuur en je inboedel.

Tetrahymena pyriformis

Tetrahymena Pyriformis is een protozo of oerdiertje.
Een protozo is ťťncellig, wimpeldiertje met als kenmerken een ovale vorm.
Tetrahymena pyriformis valt in de categorie Celiaten.
De Tetrahymena Pyriformis is een die  parasiet leeft van weefsel en bacteriŽn
en is eigenlijk een opruimer, maar kan schade veroorzaken bij (levende) vissen.

TL

TL is de franstalige afkorting voor tube luminescent, wat gewoon
lichtgevende buis betekend.

TL-Fluorescentie lamp

TL-Fluorescentie lamp een vaak rechte glazen buis gevuld met een speciaal gas
dat oplicht (gaat branden) als deze onder spanning komt te staan.
Hiervoor is een EVSA  of een VSA nodig en bij VSA ook een starter.
Dit is de een veel gebruikte verlichting voor het aquarium.
Er bestaan 3 varianten:  T10( voorloper van t8), T8 (voorloper van t5) en T5.
TL is de franstalige afkorting voor tube luminescent, wat gewoon
lichtgevende buis betekend

Toppen

Toppen is het afknippen van het bovenste deel van een aquariumplant.
Bij de meeste aquariumplanten kan deze top weer opnieuw geplant worden.

Totale hardheid

Totale hardheid graden ook wel gh genoemd.
Dit geeft aan de hoeveelheid in het water opgeloste calcium- en magnesium
zouten en dit wordt uitgedrukt in hardheidsgraden.
Totale hardheid  wordt ook Gezamenlijke hardheid genoemd.

Trematode

Trematode is de officiŽle wetenschappelijke verzamelnaam voor 
alle platwormsoorten.

Trichodina

Trichodina is een protozo of oerdiertje en die huidtroebeling (ziekte) kan
veroorzaken.
Protozo zijn ťťncellig, wimpeldiertje.
Trichodina valt onder de categorie Celiaten.

Turf

Turf wordt  veel aangeboden als voedingsbodem of als filter/bioloog vulling
met als functie is om het water te zuurder te maken. (verlagen van de pH).

Tweeslachtig

Tweeslachtig zijn betekent deze ze zowel de mannelijke als de vrouwelijke
geslachtsorganen hebben, een andere woord voor tweeslachtig is
Hermafrodiet.
Ook bij mensen komt tweeslachtigheid voor, maar dan noemen we het
interseksueel.

Terug naar boven
  .

U

Uitlaat

Een uitlaat is een slang en/of pvc buis waar het water doorstroomt naar de
(externe) filter vanuit het aquarium.

Uitlopers

Uitlopers zijn de jongen scheuten van diverse plantensoorten.

Ultra violet licht

Ultra violet licht afkorting is u.v.licht.
Dit licht doodt (goede en slechte) bacteriŽn en algen door de Uv-straling.
De werking van de lamp ligt buiten het zichtsvermogen van de mens.
Maar de uv-straling is wel schadelijk voor de mens vandaar dat de uv-toestelen
geen licht doorlaten.
Het Uv-straling gebied loopt van 100 tot 400 nanometer golflengte.
Er zijn vier aparte golflengte/ straling gebieden wat betreft de UV.
( UV-A, UV-B, UV-C en VUV.)

Upflow

Upflow betekend dat het water word d.m.v. een pomp door het filtergedeelte
( potfilter) wordt gepompt naar het aquarium altijd in een opwaartse richting.

Ureum

Ureum is een ander (lux) woord voor de uitscheidingsproduct (ontlasting) van
vissen en diverse schaaldieren ( garnalen kreeften enz..)
Dit wordt door bacteriŽn weer omgezet in
ammoniak
Ü nitriet Ü nitraat Ü stikstof.  (voedingstof)

U.V.-filter

U.v.-filter is het gesloten omhulsel waarin de uv-lamp wordt aangesloten.
Het water wordt langzaam d.m.v. een pomp door de uv-filter gepompt langs de
lamp en het water wordt zo bestraald.
Op deze manier worden de algen beschadigd en bacteriŽn gedood, de algen
zijn dan niet meer in staat zich nog te vermeerderen.

U.V-lamp.

De u.v.-lamp is de unit dat ultra violet licht (straling) uitzendt in een gesloten omhulsel.

U.V. straler

U.V.straler is een andere benaming voor u.v.-filter.
U.v.-straler is het gesloten omhulsel waarin de uv-lamp wordt aangesloten.
Het water wordt langzaam d.m.v. een pomp door de uv-straler gepompt langs de
lamp en het water wordt zo bestraald.
Op deze manier worden de algen beschadigd en bacteriŽn gedood, de algen zijn
dan niet meer in staat zich nog te vermeerderen.

Terug naar boven  
.

V

Variant
De afkorting is var. en betekent een variant van
b.v. Neocaridina Heteropoda Var. Rili de rilli is een (kleur)variant van de
Neocaridina Heteropoda

VariŽteit

De afkorting is var. en betekent een VariŽteit van
b.v. Neocaridina Heteropoda Var. Rili de rilli is een (kleur)variant van de
Neocaridina Heteropoda

Vegetatie

Vegetatie in de aquariumhobby betekent de planten die als decoratie en als
schuilplaatsen gebruikt worden.

Victoria biotoop

Victoria biotoop is een zo goed mogelijke nabootsing van een stukje van het victoriameer.
Inclusief vissen, planten, waterwaardes en decoratiemateriaal.

Victoriameer

Victoriameer is een meer in Afrika waar fraai kleurige cichliden leven.
Veel al muilbroeders.

Vinrot

Vinrot is een door bacteriŽn veroorzaakte ontsteking van de vinnen.
In een verder stadium zal de vin gaan wegrotten.
Als het wegrotten begint lijkt het vaak op de beschadiging die veroorzaakt wordt
door de beten van andere vissen in elkaars vinnen. ( vechten paring-ritueel)
Bij het tijdig ontdekken goed te behandelen.

Vissenval

Een vissenval is vaak een klein (plexi) glazen aquarium met valluik/deur,
bestemd om vissen en diverse schaaldieren ( krabben, kreeften, enz.) te vangen
zonder je hele aquarium te hoeven te "verbouwen".

Viviparie

Viviparie of vivipaar (viviparous) betekend Levendbarenden.

Vivipariteit

Vivipariteit betekent letterlijk levendbarendheid

Voedingsbodem

Voedingsbodem is vaak een mengsel van Zand en klei met voedingsstoffen die
onder de bodembedekking meestal grind of zand.
De voedingbodem bevat voedingsstoffen die de groei van planten bevorderden.

Voederautomaat

Voederautomaat is een elektronisch apparaat waarmee je het voeren kan laten
uitvoeren,de meeste zijn op een bepaalde tijd in te stellen.

Voorgrondplant

Voorgrondplant is een klein plantje dat voorin het aquarium geplant wordt.

Vrijlegger

Vrijlegger zijn vissen die hun eieren niet op een bepaald plek of object leggen
maar overal op en tegen aan.

Terug naar boven
  .

  W

Water

Water is het belangrijkste bestand deel en is onmisbaar in alle aquaria voor
zowel vissen, schaaldieren en aquarianen ( Geen water geen hobby)

Waterstof

Waterstof is de Nederlandse naam voor het chemisch element Hydrogenium.
Waterstof is een geurloos en  kleurloos natuurlijk element en is het kleinste,
meest eenvoudige, natuurlijke voorkomende element.

Waterwaarden

Waterwaarden zijn de waardes in het water.
Dit zijn o.a. nitriet, nitraat, fosfaat, PH, GH en KH.
Het aquariumwater kan je nameten op bepaalde stoffen, om de kwaliteit van je
water te kunnen zien.
METEN IS WETEN is een veel gebruikte uitspraak.

Wildvorm

Wildvorm betekent dat de vis en schaaldieren in die vorm en kleuren in de
natuur voorkomen.

Witte Stip

Witte Stip is een visziekte die door een trilhaardiertje wordt veroorzaakt.
Kenmerken zijn door witte stippen op de vinnen, huid en ogen.
In het Latijns heet witte stip ichthyophthirius.

Wier

Wieren en algen zijn dus identiek.
In het aquariumwereld wordt het woord wieren als goed gezien en het woord
algen vaak slecht, men denkt meteen aan slechte algen zoals blauwe alg.

Woekerend

Woekerend betekend letterlijk over alles heen groeiend waarbij planten en
decoratie niet gespaard blijven.

Wortel

Wortel is het ondergrondse gedeelte van een plant, waarmee de plant zich in
de grond verankert en water en voedingsstoffen opneemt.

Wortelknol

Wortelknol is de opgezwollen, knolvormige wortel zoals de lotussen.

Wortelstok

Wortelstok is de stengel die over of onder de grond kruipt en ondertussen
wortels vormt.

Terug naar boven 
.

X

Xiphophorus

Xiphophorus is de Familie van levenbarende tandkarpers, waar de
zwaarddrager en de platysoorten toe behoren.

Terug naar boven .

Y

Terug naar boven 
.

Z

Zachtbladige Planten

Zachtbladige Planten zijn planten met een zacht blad, zijn een geliefde maaltijd
voor plantenetende vissen.

Zand

Zand is bijna zuivere kwarts, een van de hardste en minst oplosbare mineralen
die geen voedingsstoffen bevat.
Zand wordt vaak als bodembedekking gebruikt.

Zandhappers

Zandhapper is de Nederlandse bijnaam voor zandzeverende bodemvissen.

Zee-biotoop

Zee-biotoop is een Zeeaquarium waarin gestreefd wordt naar een zo goed
mogelijke nabootsing van een bepaald gedeelte van de oceaan.
(Biotoopaquarium)

Zeoliet

Zeoliet  kan ammonium binden.
Het is chemische filtratie en het zuivert het water door middel van absorptie van
chemische stoffen.

Zoutbad

Zoutbad is een Bak water met toegevoegd (jodiumvrij) zout
( het beste is zeezout) om diverse ziektes te bestrijden.
Niet geschikt voor alle vissensoorten en niet alle ziekten kunnen zo bestreden of
behandelt worden.
De Concentratie zout en temperatuur zijn erg belangrijk!

Zuurstof

Zuurstof is heel belangrijk voor alles wat er in een het aquarium leeft.
Te weinig zuurstof kan lijden tot verstikking.  
Zuurstof is van levensbelang voor vissen, schaaldieren en aŽrobe bacteriŽn in
het water.
Zelfs de planten hebben dag en nachts zuurstof nodig.

Zuurstofplant

Zuurstofplant zijn waterplanten die een hoog zuurstof gehalte aan het water
afgeven. Enkele soorten zijn cabomba en waterpest.

Zuurtegraad

De zuurtegraad  is een andere benaming voor ph waarde.
De zuurtegraad geeft aan of het water zacht(zuur), neutraal of Hard
(basisch of alkalisch) is.
PH waarde onder de waarde 7 betekent zuur water
PH waarde boven de waarde 7 betekent  alkalisch water.
PH is de Scheikunde uitdrukking van de zuurgraad.

Zwaardplanten

Zwaardplanten is de Nederlandse naam voor een plantenfamilie uit zuid Amerika (amazonegebied ), Echinodorus is de latijnse naam voor Zwaardplanten.

Zwemblaas orgaan

Zwemblaas orgaan ook wel zwemblaas genoemd geeft de vissen de mogelijkheid
geeft te blijven "zweven" in het water.

Zwemblaas ontsteking

Zwemblaas ontsteking is een ontsteking aan de zwemblaas met als gevolg een abnormaal
zwemgedrag ten gevolgen van het niet of slechts gedeeltelijk functioneren van
de zwemblaas, de vis hangt of zwemt op schommelende manier.
De ontsteking is vaak dodelijk maar niet besmettelijk.

Zweefalg

Zweefalg is een algensoort die onder de algenplagen vals .
Zweefalg laat het aquariumwater (ondoorzichtig) groen kleuren.
Zweefalg kan goed bestreden worden met een u.v.filter deze werkt ook preventief.

Zweepdiertjes

eencelligen, hebben circa de grote van bacteriŽn.
Meestal volkomen onschuldig, maar bij cichliden soorten vaak parasitair.

Terug naar boven .

 
Heeft u een aanvulling voor het aquarium woordenboek van Aquagids,
kunt u ons altijd mailen, ook voor aanmerkingen mag u mailen. (klik hier)
.
Terug naar zoetwater index .
     
  © 2012 Copyright Aquagids | Disclaimer | Contact | ..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Voor de snelkeuze menu --A--B--C--D--E--F--G--H--I--J--K--L--M--N--O--P--Q--R--S--T--U--V--W--X--Y--Z-